16.8 C
Jindřichův Hradec
24.07. 2024
Články

Táboru pro postižené děti chybí peníze na asistenty

Letní tábor pro děti s těžkým tělesným neurodegenerativním postižením uspořádá v srpnu v Pluhově Žďáru na Jindřichohradecku Miluše Ficková. Její osmnáctiletá neteř z Českých Budějovic žije od svých šesti let s těžkým handicapem, takže organizátorka i díky své vlastní zkušenosti velmi dobře ví, proč má takový pobyt smysl pro děti i jejich rodiče. „Vím, jak moc je pro děti důležité a přínosné strávit alespoň týden v roce aktivitou, která je pro zdravé děti normální. Navíc možnost odpočinku trvale pečujících rodičů je nenahraditelná,“ vysvětluje. Zájem o tuto službu je velký a kapacita byla rychle naplněna: tábora se v týdnu od 16. do 23. srpna zúčastní 14 dětí z jižních Čech.

Wheelchair kolečkové křeslo postižení
Ilustrační fotka od Pech Frantisek z Pixabay

Všechny děti jsou na invalidních vozících, tři z nich ještě navíc na umělé plicní ventilaci. Každé dítě tedy potřebuje svého vlastního osobního asistenta či asistentku, kteří jim zajistí péči na celých 24 hodin. Postarají se o ně při pobytu, různých tvůrčích či sportovních aktivitách i při výletech, které dětem otevřou nové obzory. Asistenta proto nemůže dělat každý – organizátorka spolupracuje se studenty vyšších ročníků oborů Speciální pedagogika-vychovatelství Jihočeské univerzity, Speciální pedagogika Univerzity Karlovy, studenty oborů ošetřovatelství, fyzioterapie a medicíny. „Já i moje kolegyně tuto akci zajistíme bez nároku na mzdu, ale osobní asistenty bychom rády za jejich náročnou práci odměnily alespoň symbolicky,“ vysvětluje Miluše Ficková, která se nyní rozhodla oslovit veřejnost s prosbou o pomoc s financováním. S podobnými akcemi už má hodně zkušeností, ale letos je organizování letního tábora ještě mnohem složitější kvůli pandemii a jejím následkům. Obvykle totiž na něj mohou přispět různé nadace a část peněz předtím vynese i benefiční den. Letos jsou však tyto zdroje velmi omezené, včetně konání benefičních akcí. U FIO BANKY byl proto zřízen výhradně účely psychorehabilitačních pobytů pro děti s tímto postižením nový transparentní účet, který má číslo 2701806794/2010.

Marie Hazuková