22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

V neděli začíná Tříkrálová sbírka 2022

Jako v minulých letech i počátkem příštího roku se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka 2022 pod záštitou Charity Česká republika. Bude probíhat v ORP Jindřichův Hradec v termínu od neděle 2. 1. do 16. 1. 2022. Tradiční zahájení sbírky koncertem v kapli Máří Magdaleny a Tříkrálový rodinný ples se však bohužel v lednu konat nebudou. Bude se ale konat žehnání koledníků v závěru mše sv. v neděli 2. ledna od 9:30 v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci. Srdečně vás zveme. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, koleda proběhne klasicky po jednotlivých domácnostech. Tři králové jako vždy přinášejí radost a boží požehnání. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi. Přispívat bude také možné jak do statických pokladniček v obchodech, restauracích, na úřadech apod., tak i online prostřednictvím webu trikralovasbirka.cz. Pomoci je možné jak platbou kartou online, tak bankovním převodem.

Aktuální záměry sbírky naší jindřichohradecké charity na rok 2022:

  • Aktivizační, volnočasové či vzdělávací aktivity určené dětem nebo celým rodinám.
  • Podpora osob v hmotné nouzi prostřednictvím Charitní záchranné sítě.
  • Nákup potřebného automobilu pro terénní služby věnující se především dětem, mládeži a rodinám v okolí Jindřichova Hradce.
  • Provoz a rozvoj stávajících služeb Charity, díky kterým můžeme i nadále pečovat o ty, kteří to nejvíce potřebují.

Koncem roku a zejména v prosinci přípravy na Tříkrálovou sbírku vrcholí. Každá jednotlivá charita tou dobou koordinuje a shání dobrovolníky pro kolednické skupinky. Zajišťuje jim, co je potřeba jako tříkrálové kostýmy, oficiální průkazky, dárky pro navštívené domácnosti: kalendáříky na rok 2022 a speciální sbírkové cukříky s tříkrálovým potiskem či požehnané křídy a zařizuje pečetění a rozpečeťení kasiček na úřadech, protože se jedná o veřejnou sbírku. Každá skupinka obdrží jednu plastovou kasičku s pečetí, která přelepuje její víko.

Tradice tří králů

V evangeliu sv. Matouše stojí: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě… Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“ Liturgické knihy označují již od 4. století tento den jako svátek Zjevení Páně. Ve výkladu starokřesťanského prostředí kolísal počet králů od dvou až po dvanáct. Teprve později se ustálil na třech, počtu odvozeném pravděpodobně ze tří darů. K záměně mudrců za krále došlo ve středověku. V Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B+ s udáním letopočtu. V Česku obvykle K+M+B+. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. [1]

Dobrovolníci

Do sbírky sháníme dobrovolníky, kteří by se podíleli na koledování. A proto pokud víte o někom, kdo by eventuelně byl ochoten se zapojit, budeme rádi za kontakt. Kolednická skupinka jsou min. 3 osoby, z nichž jedna je tzv. vedoucím skupinky a ta je ve vztahu k Zákonu o veřejných sbírkách „osobou pověřenou konáním sbírky“. Vedoucí skupinky je charitou vybaven plnou mocí (průkazkou) opatřenou pořadovým číslem. Je závazné, že vedoucí skupinky nesmí být mladší 15 let. Charita doporučuje věk 18 let. Dobrovolníkům je možné zapůjčit tříkrálové kostýmy.

Přejeme radostné a pokojné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Těšíme se na vás nejen během Tříkrálové sbírky! Vaše Charita Jindřichův Hradec

[1] Slavnost Zjevení Páně – 6. leden (sv. Tři králové). Církev.cz [online]. 2001 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.cirkev.cz/archiv/010109-slavnost-zjeveni-pane-6-leden-sv-tri-kralove