0.1 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

Zeleň ve městě Jindřichův Hradec: veřejné projednávání

Na veřejné projednání Územní studie systému sídelní zeleně Města Jindřichův Hradec a jeho místních částí, které  proběhne v pondělí 9. 9. 2019 od 16.00 hod v kinosále KD Střelnice, je zvána široká veřejnost.

V rámci  studie je  řešena  rozsáhlá problematika sídelní zeleně, nejen jejího stavu a funkce, ale i  rozvoje. Sídelní zeleň je nezbytnou součástí zastavěného území, ve kterém významně ovlivňuje klimatizační faktor, hygienické poměry, retenci vody, rekreaci a zvyšuje územní biodiverzitu.

Cílem této studie je navržení vhodného využití potenciálu zelených ploch v Jindřichově Hradci a jeho místních částech s přesahem a návazností do okolní krajiny. Studie doporučí regulativy pro jednotlivé kategorie zeleně, dojde k rozdělení ploch do intenzitních tříd údržby a  stanovení zásad rozvoje a údržby sídelní zeleně. Územní studii systému sídelní zeleně  budou prezentovat  zástupci zpracovatelské firmy Cimburk s.r.o.

Zdroj MÚ JH

Foto: pixabay.com

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L