10.3 C
Jindřichův Hradec
26.05. 2024
Články

Zoo Hluboká vyhlašuje fotosoutěž „V ZOO JAKO V DIVOČINĚ“

Máte doma hezkou fotku ze zoologické zahrady Hluboká? Ano? Tak se přihlašte do fotosoutěže a třeba vyhrajete fotokurz s Václavem Křížkem či jiné ceny od FotoŠkoda.

 • Pořadatelem soutěže je Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, příspěvková organizace Jihočeského kraje, Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou 373 41. Soutěžícím se stává každá fyzická osoba, která zašle fotografie v daném termínu a za daných podmínek organizátorovi soutěže.
 • Odesláním fotografie autor souhlasí s použitím pro nekomerční účely (propagační materiály) bez nároku na honorář a uveřejněním na webových stránkách zoo, facebookovém a instagramovém profilu zoo.
 • Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s prohlášením, že byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla akceptuje. Uvedené osobní údaje slouží pouze pro účely soutěže a potřeby Zoo Hluboká a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s tím, že byl obeznámen s informacemi o zpracování osobních údajů, které najde
 • Fotografie musí být autorským dílem soutěžícího a musí korespondovat s tématem soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie nesplňující zadané podmínky. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně či naopak dobu konání soutěže prodloužit.
 • Jak dlouho soutěž trvá?
  • Od 1. května 2022 do 31. července 2022
 • Kdo může soutěžit?
  • Kdokoliv s výjimkou zaměstnanců Zoo Hluboká
 • Jaké je základní zadání soutěže?
  • Zoologické zahrady se obecně snaží představovat jednotlivé druhy v expozicích, které se co nejvíce podobají jejich přirozenému prostředí. Často jsou výběhy tak autentické, že zapomenete, že jste v zoo. Vyfotografujte tedy zvíře v Zoo Hluboká tak, aby nebylo patrné, že se nachází ve svém výběhu, ale ve volné přírodě. To znamená, aby nebyly vidět například ploty, zdi, skla, misky s potravou, boudy, stáje…zkrátka cokoliv, co by prozrazovalo, že se zvíře nachází v lidské péči. Zasílat můžete i fotografie, které vznikly ještě před vyhlášením soutěže. Neváhejte tedy sáhnout do svých fotoarchivů.
 • Jaké jsou technické požadavky na zaslané fotografie?
  • Formát jpg
  • Velikost zasílané fotografie maximálně 3000 px krát 2000 px
  • Fotografie nesmějí být dodatečně obsahově upravovány. Povoleny jsou jen základní úpravy (úprava jasu, kontrastu, doostření, ořez atd.)
 • Kam fotografie posílat?
  • Na e-mail: [email protected]
  • Do e-mailu prosím napište své jméno a datum pořízení fotografie.
 • Kolik můžete poslat fotografií?
  • Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii.
 • Po uzávěrce soutěže (31. července 2022) fotografie vyhodnotí porota a bude následovat hlasování veřejnosti na Facebooku.

Odměny získají:

 • 3 nejlepší fotografie podle hlasování veřejnosti
 • 3 nejlepší fotografie podle výběru poroty
 • Nejlepší fotografie pak budou součástí výstavy ve Vzdělávacím centru. Termín konání výstavy bude včas upřesněn.
 • Výherci budou o výsledku informováni e-mailem. Způsob předání cen bude domluven s výherci individuálně.
 • Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.