10.3 C
Jindřichův Hradec
26.05. 2024
Články

Festival JINoHRÁtky počtvrté

Také letos se bude konat festival betlémů Jindřichohradecké JINoHRÁtky. Bude v Muzeu Jindřichohradecka zahájen již v pátek 29. listopadu a bude trvat do neděle 1. prosince.

Foto: Amálie Buřilová

Pátek bude věnován tvůrčím dílnám pro školní třídy. „Při školních dílnách budou moci děti vytvářet drobné dárky a předměty z překližky a dřeva pod vedením Radima Pánka a Jana Medka, kteří již tradičně na všech předchozích ročnících JINoHRÁtek zajišťovali dílničky pro děti. Na dílny je třeba se předem přihlásit na emailu: [email protected], řekla muzejní pedagožka Eva Skořepová.

Ti, kteří se nedostanou na dílničky se svými třídami si mohou vyrobit různé vánoční a jiné předměty na dílnách pro veřejnost v sobotu 30. listopadu. Tento hlavní den JINoHRÁtek zahájí festival „Spouštění kozy z věže“ v 9.00 hodin a od té samé doby bude prostor minoritského kláštera zaplněn také řadou řezbářů, kteří budou vystavovat svá dílka a před očima přihlížejících vyřezávat alší dřevěné figurky.

Nebude chybět ani malý adventní trh s výrobky klientů různých chráněných dílen a jiných. Na náměstí Míru bude celý den jindřichohradecký řezbář Roman Galek dotvářet další sochu krále do Jindřichohradeckého betlému, který bude již podruhé vystaven pod vánočním stromem. Ve 14.00 hodin se odehraje v kostele vernisáž vánoční výstavy Betlémů a dřevořezeb Vladimíra Morávka. Program v muzeu skončí v 16.00 hodin a po té od 16.30 bude na Masarykově náměstí Vánoční vystoupení dětí z dětského pěveckého sboru Novadomus pod vedením Ivany Písařové, které uvede slavnostní odhalení další sochy z cyklu andělská zjevení. Umělecký počin letošních JINoHRÁtek popisuje kurátor kunsthistorik MgA. Jakub Valášek: „Třímetrový světelný objekt Báry Klaška Krninské bude představovat Betlémskou hvězdu a bude instalován v parku u Masarykova náměstí až do Tří králů.“

Poslední den JINoHRÁtek – neděle 1. prosince, bude určen pro návštěvníky, kteří si budou moci zdarma prohlédnout výstavu z cyklu Vánoce u sv. Jána – Betlémy a dřevořezby Vladimíra Morávka v posvátném prostoru kostela sv. Jana Křtitele.

Pavla Míchalová


PROGRAM:

29. listopadu

9.00 – 16.00 hodin
Tvůrčí dílny pro předem objednané školní třídy

30. listopadu

9.00 hodin (Městská věž)
Spuštění kozy z Městské věže
Dětský soubor Jablonský

9.00 – 16.00 hodin (Minoritský klášter)
Řezbářské dílny
Adventní trh
Občerstvení

9.00 – 16.00 hodin (Jezuitský seminář, Minoritský klášter, Infocentrum)
Festivalová hra pro děti

9.00 – 16.00 hodin (náměstí Míru)
Dotváření sochy do betlému v životní velikosti řezbářem Romanem Galkem

14.00 (kostel sv. Jana Křtitele)
Vernisáž výstavy betlémů a dřevořezeb Vladimíra Morávka

16.30 (Masarykovo náměstí)
Vystoupení DPS Novadomus
Slavnostní odhalení světelné plastiky Barbory Klaška Krninské

1. prosince
Volný vstup na výstavu betlémů a dřevořezeb Vladimíra Morávka