26.2 C
Jindřichův Hradec
16.07. 2024
Články

Hradecké poklady (Hradecké pověsti)

Pověsti o pokladech v Hradci asi vznikly z toho, že v troskách některých hradů byly nalezeny vzácné předměty. Fantazie lidí vedla k názoru, že v každém starém hradu, tedy i v Hradci, je také zakopán takový poklad. Poklad se v Hradci na zámku pokoušeli lidé objevit už v 16. století. Frant. Teplý uvádí, že z r. 1589 jsou zachovány účty za popravy různých lotrů, kteří hledali poklad a byli přistiženi. I Adam z Hradce dal v r. 1594  jakémusi Vlachovi křesadlo, lucerny, bílé plátno a nůžky jako nářadí, aby mohl poklad najít.

poklad truhlaV 17. století za Ferdinanda Viléma Slavaty byl uvězněn zahradnický učedník Girl, který začal náhle utrácet veliké množství peněz. Po bití metlami vypověděl, že našel ve starém hrnci mince, které proměnil za zlaté v hodnotě asi 75 zlatých. Nejdříve tvrdil, že je našel u Lišného dvora, potom zase že je našel na zahradě u hradu. I když ho bili, dva měsíce drželi v poutech a vyhrožovali mu palečnicí, nic víc už nepřiznal, a tak ho pustili.

Na začátku 18. století se zřejmě hodně lidí živilo hledáním pokladů, ale začali hledat i jinde, pod kostelem sv. Jakuba nebo v polích „U stínadel.“ Za neoprávněné kopání bylo uvězněno několik měšťanů.

František Kölsch z Kölscheimu v dopisech hraběti Františku Jakubu Černínovi píše, že se poklad nachází pod panskou zahradou v místě, kde stojí jeskyně. Když se Jan Rudolf Černín chystal v r. 1779 na cestu do Itálie a Francie, jeho babička Marie Isabela Černínová, roz. Westerloo, mu ukazovala klíč k pokladům, ale než se vrátil, babička umřela.

Mezi lidem se také říkalo, že hradecký poklad se najde, až se majitel panství ožení s Rožmberkovou. Ačkoliv Eugen Karel Černín žil se svou manželkou Teresií Rosenberg Orsini 49 let, poklad se nenašel. Páni z Hradce poklad určitě neobjevili, protože měli velké dluhy.

poklad truhlaPověsti o pokladu opět ožily v 19. století po nálezech mincí v domě p. Muka Na Nežárce r. 1885 při stavbě v Traumillerském mostě. Kvůli pokladu dokonce vznikly padělané listiny, které pocházely přibližně roku 1820 a 1890.

Ale nakonec přece jen nějaký poklad existoval, protože v listopadu 1989 byla při výkopu jámy pro sloup elektrického vedení v parku nad Nežárkou objevena keramická nádoba naplněná mincemi. Nálezce bohužel nádobu rozbil a svůj nález zatajil. Prozradil se, když chtěl mince rozprodat, jindřichohradecká policie zadržela pouze poslední tři stříbrné pražské groše. Pracovníci muzea ještě objevili další tři mince, několik stříbrných zlomků a části keramické nádoby. Poklad tvořily groše z doby kolem 1380, náležející k nejstarším k ražbám z doby Václava IV. a groš z období vlády Vladislava II. Jagellonského. Dochovaný nález představuje jen nepatrnou část pokladu z konce 15. století, který podle odhadu archeologa obsahoval původně přes dvě stě mincí.

Text: 1. ZŠ Jindřichův Hradec

Seriál pověstí a legend Jindřichohradecka je publikován ve spolupráci s vedením 1. základní školy v Jindřichově Hradci.  Ponořte se s námi do tajuplné historie.