10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

Kniha „Ve znamení Merkura“ na Červené Lhotě

Kniha "Ve znamení Merkura" na Červené Lhotě

Národní památkový ústav vydal monumentální knihu o šlechtické diplomacii s názvem „Ve znamení Merkura“

Zámek Červená Lhota s radostí oznamuje, že kniha s názvem „Ve znamení Merkura“ je na světě. Náš drobeček váží 4 kg, nabízí 820 stran zajímavého čtiva a má se čile k světu.

Mezi mnohými příběhy diplomatů z řad vysoké šlechty nalezenete také příběh prince Johanna Schönburg-Hartensteina, který zůstává pro Červenou Lhotu nejzásadnějším majitelem v moderních dějinách. Právě on vtiskl Červené Lhotě její nezaměnitelnou tvář, tak jak ji všichni známe. Do dějin diplomacie vstoupil jako poslední velvyslanec Rakousko-Uherska u Apoštolského stolce ve Vatikánu, kde působil v letech 1911 – 1918.

Máte-li chuť dozvědět se více nejen o Johannu Schönburgovi, tak si už teď můžete knihu objednat ZDE.

Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu. V knize jsou zmíněny především ty osobnosti, jež po sobě zanechaly kromě významného otisku v politické historii také umělecké, architektonické, písemné či osobní památky související se jejich zahraničním působením. Publikace propojuje „portréty“ předních diplomatů s „portréty“ věcí, zdánlivě němých svědků jejich zahraničních aktivit. K pochopení šíře těchto souvislostí výrazně přispívá více než 800 obrazových příloh. Autoři jednotlivých kapitol, specialisté z Národního památkového ústavu i akademické obce, čtenářům předkládají široké spektrum mezioborových studií a rozkrývají tak netradiční perspektivu výzkumu evropské kulturní historie.

Zámek Červená Lhota přeje příjemný zážitek z knihy a pevné zdraví!