22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Muzeum Jindřichohradecka v srpnu

Muzeum Jindřichohradecka v srpnuTaké v srpnu pořádá Muzeum Jindřichohradecka tradiční prázdninové noční komentované prohlídky tajemným kostelem sv. Jana Křtitele. Jsou jim věnované všechny páteční termíny od 20.00 hodin. Prohlídky jsou vedeny ze tří pohledů – podle toho, kdo provází. Všichni průvodci se věnují historii stavby kostela a je-ho slohu, a k tomu mají prohlídky svou specifičnost: Mgr. Vladislav Burian se zaměřuje na archeologii, MgA. Jakub Valášek na uměleckou stránku výzdoby kostela a Mgr. Lenka Dvořáková na historii života v klášteře. V rámci všech prohlídek se návštěvníci dostanou i do jinak nepřístupných prostor půdy nad hlavní lodí a presbytářem a do věžičky nad Mikulášskou kaplí, odkud jsou neobvyklé výhledy na rybník Vajgar a nejbližší městské domy. Rozdělení prohlídek je na plakátech a lístky se dají zakoupit pouze v předprodeji na pokladně muzea ve Štítného ulici. Počet návštěvníků ve skupině je omezen.

Ani letos nebude chybět jeden z koncertů minifestivalu Petra Přibyla Magická viola. Tento bude věnován k poctě Karla Bermana, jindřichohradeckému rodákovi a přednímu pěvci ND Praha. Tento koncert se bude konat také v kostele sv. Jana Křtitele.

Muzeum Jindřichohradecka v srpnuV areálu minoritského kláštera ve Štítného ulici, který přiléhá ke kostelu sv. Jana Křtitele, je možné také zhlédnout tři výstavy. V křížové chodbě je umístěna výstava obrazů a kreseb Tomáše Švédy – známého restaurátora, který je spjat s jindřichohradeckým hradem a zámkem, a jehož díla jsou doplněna objekty Jiřího Beránka. V konferenčním sále je umístěna výstava Českoslovenští letci na západní frontě 1940-1945, kde jsou zastoupeny dobové fotografie Ladislava Sitenského, fotografie a předměty letců ze sbírek muzea, Klubu historie letectví J. Hradec a ze soukromých archivů. A ve velkém výstavním sále „Ve Svatojánské“ je druhá celosezónní výstava – Tradice jedné hranice, která dokumentuje dosud živé národopisné zvyky na obou stranách hranice – z regionů Jižní Čechy, Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko. Výstava je doplněna interaktivními prvky, je vhodná pro rodiny.

V jezuitském semináři na Balbínově náměstí je k vidění, kromě rozsáhlých stálých expozic, také výstava věnovaná výročí 800 let od první zmínky o jindřichohradeckém panském sídle s názvem Na hladině zrcadlí se… Jsou na ní představeny muzejní sbírkové předměty týkající se hradu a zámku v Jindřichově Hradci, ať už to jsou různá jeho zobrazení plošná nebo trojrozměrná. A samozřejmě musíme připomenout, že je nejlepší čas, prohlédnout si v poklidu největší lidový mechanický betlém na světě – Krýzovy jesličky a připomenout si, že už se pomalu blíží Vánoce…

Pavla Míchalová (NOVUM 8/2020)