22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Obraz Františka Daňka-Sedláčka (Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #5)

V pořadí páté pokračovaní naší cesty za zajímavými předměty v depozitáři kamenického muzea věnujeme tomu vůbec poslednímu, který sbírku rozšířil. Před několika týdny se nám ozval pan MUDr. Otakar Deyl z České Lípy s mimořádnou nabídkou – věnovat muzeu obraz Františka Daňka-Sedláčka Zámečníkův lom z roku 1931. Pan doktor Deyl je vnukem Stanislava Richtera, syna kamenického redaktora a majitele tiskárny Antonína Richtera (tiskárna a zároveň redakce čtrnáctideníku Krajinské listy sídlila v domě č.p. 4 na nynějším náměstí Čsl. armády). 

Obraz Františka Daňka-Sedláčka (Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #5)
Obraz F. Daňka-Sedláčka, věnovaný muzeu MUDr. O. Deylem

František Daněk-Sedláček bývá nazýván malířem Vysočiny. Narodil se v roce 1892 v Praze, brzy osiřel a jeho výchovy se ujala teta v Loděnicích, kde se později vyučil tkalcem. Toužil ale stát se malířem, proto v roce 1912 zahájil studium Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Po 1. světové válce se na školu vrátil a po dvou letech přestoupil na Akademii výtvarných umění do ateliéru profesora V. Nechleby. Po absolutoriu hodně cestoval, zejména po Podkarpatské Rusi, Valašsku a Slovácku. Do Kamenice nad Lipou začal jezdit v roce 1921. Stalo se tak na pozvání tehdejšího starosty města Bohumila Voráčka a ředitele měšťanské školy Václava Škorpíka, pravděpodobně z podnětu kamenického rodáka Karla Judy – v dopise z roku 1968 malíř psal: „…O Kamenici nad Lipou a krásách Vysočiny mi často vyprávěl můj přítel spisovatel profesor Karel Juda, rodák kamenický. On mne pobídl k návštěvě kraje, a tak jsem se tam poprvé podíval tuším v roce 1921 a hned napoprvé mne kraj i lidé chytili za srdce…“ V dalším dopise psal: „… Mám-li odpovědět na otázku, proč jsem si vybral právě Kamenici nad Lipou, řeknu stručně: protože se mi líbil kraj i jeho obyvatelé. Našel jsem v Kamenici a vůbec na Vysočině dobré lidi a dobré přátele, společenský život tam byl vždy upřímně družný, cítil jsem se mezi Kamenickými vždy šťastný, sžil jsem se s lidmi i krajem a chvíle tam strávené patří k těm, na které nejraději vzpomínám. Maloval jsem nejen v Kamenici, ale v celém kraji až po Pelhřimov, Počátky a Žirovnici, v Božejově, ve Stříteži, v Borku, Včelničce, Černovicích a snad ve všech vesnicích kolem Kamenice nad Lipou. Je to kouzelný kraj pro toho, kdo mu rozumí. Z malířů, kteří též v Kamenici malovali, znal jsem se jen s Aloisem Kalvodou a jeho pojízdným ateliérem. Večeřívali jsme spolu v hotelu U lípy, kde paní Motyčková byla výborná kuchařka. Vzpomínám často na svůj pobyt v Kamenici, skoro každoroční, a hlavně na své věrné přátele, které již kryje země na Brádle. Krásný kraj a dobří lidé v něm – jak bych mohl zapomenout…“ Na Počátecko se dostal nejprve v roce 1923. Obě místa a zejména krajinu v okolí si zamiloval. Namaloval zde velkou řadu obrazů. Některé z nich uchovávají ve svých sbírkách kamenické a počátecké muzeum. Mnohé autorovy obrazy mají dnes, vedle nesporné umělecké kvality, také značnou dokumentární hodnotu. Patří mezi ně i aktuálně věnovaný obraz lomu na Antonce.

Obraz Františka Daňka-Sedláčka (Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #5)
Detail obrazu se signaturou autora

V roce 1972 uspořádalo kamenické muzeum k malířovým 80. narozeninám výstavu, nazvanou Výběr z díla. Všech 26 obrazů a 14 drobných kreseb zapůjčili kameničtí občané, kteří díla vlastnili. Na dotaz, zda by na výstavu poslal některé ze svých obrazů, malíř odpověděl: „Obrazy bohužel poslat nemohu, žádné nemám, všechny rozebrali buď rodáci kameničtí nebo přátelé Vysočiny, Ale najdete jich v Kamenici i v okolí dosti na výstavu a bude to vpravdě nahlédnutí do historie. Nezapomeňte na obraz staré pily – tuším Urbanovy, je to jedinečný dnes dokument a ani umělecky se za něj nemusím stydět. Daroval jsem jej kdysi muzeu, kde může sloužit nejlépe.“ František Daněk-Sedláček zemřel v Praze v roce 1974. Rád bych touto cestou panu doktoru Deylovi ještě jednou poděkoval za jeho vzácný dar, který je významným obohacením sbírky muzea.

Text a foto Petr Pech (s použitím textů Františka Kameníka a Tomáše Kadlece) – Zpravodaj Kamenice nad Lipou 7-8/2018

Rubrika nazvaná Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou představí zajímavé předměty, které uchovává ve svých sbírkách městské muzeum. Chápeme tuto formu jako další možnost (vedle stálé expozice či krátkodobých výstav) zpřístupnit zájemcům z řad nejširší veřejnosti sbírkový fond kamenického muzea.