1.1 C
Jindřichův Hradec
25.04. 2024
Články

PREVENT 99 děkuje za podporu v době nouzového stavu

PREVENT 99 děkuje za podporu v době nouzového stavu

S vyhlášením nouzového stavu se činnost neziskové organizace PREVENT 99 nezastavila. I přes nejrůznější nesnáze zůstala většina pracovníků z protidrogových služeb v osobním kontaktu s klienty. Sehnat ochranné pomůcky nebylo jednoduché, obzvláště v prvních týdnech. K zachování provozu poskytovaných služeb přispělo získání osobních ochranných prostředků od Jihočeského kraje, Magistrátu města České Budějovice a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Za to bychom jim nyní chtěli srdečně poděkovat.

Děkujeme také lidem, kteří pro nás šili roušky. Každá taková rouška pro nás byla velkou vzácností. Roušky PREVENTu 99 darovala také organizace ADRA a oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice. Díky obětavosti lidí z řad veřejnosti i našim zaměstnancům, kteří se na šití také podíleli, jsme mohli zajistit roušky nejen pro zaměstnance, ale i pro ty klienty i exklienty, kteří neměli možnost si je sami obstarat. Za roušky byli vděční také lidé bez domova, kterým je rozdávali streetworkeři přímo na ulici. K dispozici byly klientům látkové roušky také v kontaktních centrech, kde je pracovníci použité vybírali, a buď bezpečně likvidovali, nebo prali a dezinfikovali.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se přihlásili na naši výzvu na výpomoc v rámci služeb PREVENTu 99. Zároveň děkujeme pracovníkům Jihočeské univerzity a Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice za aktivní spolupráci při předávání této výzvy studentům. Ozvali se nám rovněž dobrovolníci, kteří byli v evidenci dobrovolníků Jihočeského kraje pro pomoc při řešení COVID-19. Někteří zůstali takzvaně v záloze, někteří pomáhali v Kontaktních centrech PREVENT ve Strakonicích, Prachaticích a Českých Budějovicích. Celkem nám nabídlo pomoc čtrnáct osob. Jednalo se o studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, studenty z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, studentky Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice. Mezi dobrovolníky patřili také naši bývalí stážisté.

I v době nouzového stavu pomáhal PREVENT 99 stovkám klientů. Děkujeme všem, kteří přemýšleli, jak organizaci podpořit a kteří nám pomohli vyřešit nedostatek ochranných pomůcek.

Nezisková organizace PREVENT 99 je největším poskytovatelem adiktologických služeb v Jihočeském kraji, pomáhá také s předcházením a řešením úskalí spojených s dospíváním, rodinám v tíživé životní situaci a pěstounským rodinám.

Kateřina Malečová Suková – PREVENT 99 z.ú.


PREVENT 99 z.ú.