13.9 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Služby a řemesla

PREVENT 99 z.ú.

PREVENT 99 z.ú.

PREVENT 99 z.ú. je nezisková organizace, která působí v Jihočeském kraji od roku 1999, a to zejména v rámci práce s dětmi a mládeží, v oboru adiktologie a vzdělávacích aktivit. Svoji činnost zaměřujeme také na podporu pěstounských rodin. Rozvíjíme práci s dobrovolníky a jsme akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby.

Poskytované služby na Jindřichohradecku:

Kontaktní centrum PREVENT Jindřichův Hradec

Poslání

Posláním Kontaktního centra PREVENT Jindřichův Hradec je poskytnout bezpečné prostředí pro uživatele návykových látek a alkoholu. Prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zaměřených na ochranu veřejného zdraví, na snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek a jiných závislostí zkvalitnit život osobám závislým a ohroženým problematikou závislostí na Jindřichohradecku.

Poslání

Jihočeský streetwork PREVENT působí na území Jihočeského kraje, kde prostřednictvím terénní sociální práce vyhledává a kontaktuje osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem snižovat rizika jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví.

Nabízíme služby pro zájemce o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounství, atd.) a vyvíjíme aktivity, které rozšiřují povědomí veřejnosti o pěstounství. Naší snahou je náhradní rodinou péči rozvíjet a podporovat. Rádi bychom inspirovali nové lidi, kteří by se mohli stát náhradními rodiči, a tím snížili počet dětí, které musí vyrůstat v ústavech.

Nabízíme služby adoptivním rodinám
Poskytujeme poradenství, terapie, nabízíme kurzy a klubová setkání náhradních rodičů, asistenci při příchodu dítěte do rodiny, pomoc při zpracování tématu biologické rodiny dítěte.

Působíme v celém Jihočeském kraji.
Prostory máme v Českých Budějovicích a Strakonicích, konzultace poskytujeme i terénní formou v místě bydliště rodiny.

Patronkami Náhradní rodinné péče PREVENT jsou herečky Teresa Branna, Kamila Janovičová a Tereza Vítů.