26.2 C
Jindřichův Hradec
16.07. 2024
Články

Rodná světnička Vítězslava Nováka (Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #6)

Šesté pokračování naší cesty depozitářem kamenického muzea věnujeme souboru předmětů, který je součástí pozůstalosti po patrně nejznámějším kamenickém rodákovi – hudebním skladateli světového jména Vítězslavu Novákovi.

Rodná světnička Vítězslava Nováka (Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #6)
Nábytek z rodné světničky V. Nováka na výstavě v roce 2009

První novákovské sbírky získalo kamenické muzeum velmi záhy po svém založení v roce 1940. Z trojrozměrných předmětů šlo především o původní zařízení ložnice rodičů V. Nováka, v níž se Mistr v Kamenici nad Lipou narodil. Do muzejních sbírek se dostalo z pozůstalosti po zemřelé Novákově sestře Marii Novákové za laskavého zprostředkování malířky Marie Galimberti-Provázkové (sama malířka věnovala muzeu soubor fotografií ze života V. Nováka). Nábytek nechal zhotovit lesmistr Augustin Pollenský pro svou dceru Marii, provdanou za MUDr. Jakuba Nováka. K roku 1944 obsahovala muzejní evidence již celkem 113 položek, vztahujících se k životu a dílu Vítězslava Nováka. Skladatel později osobně daroval muzeu svou skladbu a jeho manželka menší finanční obnos.

Poté, kdy muzeum obdrželo v roce 1947 k užívání další čtyři sály na radnici, došlo neprodleně k instalaci nábytku ze skladatelovy rodné světničky. Osudy této historicky první expozice, připomínající nejznámějšího kamenického rodáka, byly velmi zajímavé. V souvislosti s odvozem v muzeu uložených konfiskátů (pocházely za zámků Kamenice nad Lipou a Červená Lhota) došlo k vyklizení tří místností, v nichž kamenický Místní národní výbor zřídil kanceláře. Vzniklou situaci popsal v Pamětní knize městského musea František Doutlík takto: „Ve zbytku musea nastalo nahromadění a přeplněnost bez ladu a skladu. Místnost s rodnou ložnicí Mistra Vítězslava Nováka sice nepozbyla nic ze svých věcí … ale byla přece vyprázdněna, poněvadž do ní nebylo jiného vchodu, než ze sousední nově zřízené kanceláře. Věci z ložnice byly vyneseny na chodbu. Aby nedůstojnost tohoto opatření byla aspoň poněkud zmírněna, přenesli jsme, předseda musejního sboru prof. Jan Čeček a já, všechny součásti ložnice do depositní komory…… Správa městského musea v Jindřichově Hradci se nějak dověděla o nedůstojném umístění této vzácné památky, i nabídla se Krajskému národnímu výboru v Jihlavě, že by vykázala této ložnici zvláštní místnost, kdyby byla převezena do Jindřichova Hradce. Na to ovšem nesmělo dojíti. Proto náš místní národní výbor uprázdnil potřebnou místnost se zvláštním vchodem. …. Kancelář matrikáře – tam umístěná – byla přenesena do sousedních dvou kanceláří, a tak se ta místnost zase vrátila museu. Potom jsme v ní instalovali nábytek a v neděli dne 11. listopadu 1951 byla ložnice opět prvně přístupna obecenstvu.“ Tolik svědectví přímého účastníka. Osud Novákovy expozice se naplnil o necelých sedm let později. V roce 1958 byla zrušena v souvislosti s přestěhováním muzea do nové budovy v Palackého ulici.

Nábytek z rodné ložnice V. Nováka byl dosud naposledy vystaven v roce 2009 u příležitosti konání 12. Novákovských dnů v Kamenici nad Lipou. Tehdy se stal součástí rozsáhlé výstavy pod názvem Vítězslav Novák a Kamenice nad Lipou.

Text a foto Petr Pech – Zpravodaj Kamenice nad Lipou 10/2018