22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Skauti přivezou do Jindřichova Hradce Betlémské světlo.

I letos bude světlo z Betléma pomocí skautských kurýrů rozváženo vlaky po celé České republice. Ani Jindřichův Hradec nebude vynechán a světlo i sem přijede a bude šířeno mezi lidi.

Heslo pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.

Z historie tradice připalování světla:

Šíření světla přímo z Betléma je tradice započata v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. Do České republiky se pak tento novodobý vánoční zvyk dostal v roce 1989, kdy přivezli první světlo čeští exiloví skauti právě z Rakouska.

Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN.

Přijměte tedy pozvání a přijďte si i vy letos světýlko připálit.

Eva Šojdelová 

 

Kdy? V neděli 23. prosince 2018 od 17h na Náměstí Míru

Zazpíváme si koledy, povíme si něco o Betlémském světle a především rozšíříme světlo z Betléma do našich domácností.

Přijďte!

Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut ABS.

Za středisko Pětilisté růže Eva Šojdelová (Ferda)

Více na: www.betlemskesvetlo.cz