17.2 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

Trh práce v Jihočeském kraji zásadně definuje sezónnost

K 31. 1. 2024 evidovaly kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji celkem 15 710 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti tak dosáhla 3,5 %. K uvedenému datu tak bylo evidováno o 1 688 uchazečů více než v předchozím měsíci, oproti lednu předchozího roku to bylo více o 1 378 uchazečů o zaměstnání.

I v našem kraji stejně jako v celé zemi došlo ke snížení počtu volných pracovních míst a zvýšení počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Je to do značné míry dáno zimním obdobím, kdy každoročně není tolik práce v zemědělství nebo ve stavebnictví a svou činnost končí část živnostníků. Na základě zkušeností z předchozích let a s ohledem na skutečnost, že pro Jihočeský kraj je charakteristická právě sezónnost, očekáváme v kraji během měsíce února již zpomalení meziměsíčního růstu nezaměstnanosti. Tři čtvrtiny lidí, kteří v lednu ukončili evidenci na našem Úřadu práce, se podařilo umístit do zaměstnání.  Dlouhodobě je největší zájem zaměstnavatelů o řidiče aut a lidi ve strojírenských profesích,“ popisuje ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.  

 Z celkového počtu nezaměstnaných bylo evidováno celkem 14 427 tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což bylo o 1 676 více než v předchozím měsíci. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2023 to bylo o 1 439 osob více.

Z výše uvedeného celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo 7 840 žen (tj. 49,9 % z celku). Ke konci ledna bylo dále evidováno 830 uchazečů o zaměstnání z řad absolventů a mladistvých (tj. 5,3 %), což bylo o 7 méně než v předchozím měsíci. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v kategorii osob se zdravotním postižením ke konci měsíce ledna meziměsíčně vzrostl o 93 osob, bylo evidováno celkem 2 101 uchazečů (13,4 %). Z pohledu dosaženého vzdělání tvořili nejpočetnější skupinu uchazeči o zaměstnání se středoškolským vzděláním bez maturity, ke konci ledna jich bylo evidováno 6 646, tvořili 42,3 % všech evidovaných osob. Uchazeči ve věku 55 let a starší tvořili 23,3 % z celku, ke konci sledovaného měsíce bylo v této skupině evidováno 3 654 osob.

Ke konci měsíce ledna podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně vzrostl o 0,4 p.b. na hodnotu 3,5 %. Z pohledu meziročního porovnání Jihočeský kraj evidoval tento podíl nezaměstnaných o 0,2 p.b. vyšší než v lednu roku 2023. Jihočeský kraj se tak v letošním lednu v rámci všech 14 krajů České republiky řadil mezi osm krajů s nejnižší nezaměstnaností.

 Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl ve všech okresech Jihočeského kraje, nejvyšší meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve třech okresech – Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Písek (o 0,6 procentního bodu). Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov – 5,1 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese České Budějovice – 3 %.

V měsíci lednu se přišlo nově zaevidovat na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji celkem 3 774 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 1 006 více než v předchozím měsíci a o 325 osob více než ve stejném měsíci předchozího roku. V kraji byla ukončena evidence na kontaktních pracovištích úřadu práce celkem u 2 086 uchazečů (o 994 více než v předchozím měsíci), z toho bylo umístěno do zaměstnání 1 559 uchazečů, což představuje 74,7 % z celkového počtu ukončených evidencí uchazečů o zaměstnání.

K 31. 1. 2024 meziměsíčně poklesl počet evidovaných volných pracovních míst, proti konci prosince 2023 o 99 míst. Celkem bylo v Jihočeském kraji evidováno 13 579 hlášených volných pracovních míst, na jedno takové pracovní místo tak připadalo 1,2 uchazeče. V meziročním srovnání bylo v lednu evidováno o 2 450 volných pracovních míst méně. Ve sledovaném měsíci jsme zaznamenali největší zájem o řidiče aut (převážně dálková nákladní doprava) a pracovníky v kvalifikovaných i nekvalifikovaných strojírenských profesích. Poptávka po sezónních profesích ve sledovaném měsíci zejména v oblasti stavebnictví a zemědělství byla na nízké úrovni, naproti tomu díky zimnímu období byl zvýšený zájem o sezónní práce v oblasti služeb.

 Ke konci měsíce ledna evidovaly kontaktní pracoviště ÚP ČR v Jihočeském kraji celkem 593 uchazečů o zaměstnání – občanů Ukrajiny (ke konci předchozího měsíce bylo na jihu Čech evidováno 560 uchazečů o zaměstnání – občanů Ukrajiny), z aktuálního počtu uchazečů se jednalo o 478 žen (tj. 80,6 %). Ve sledovaném měsíci tvořili v Jihočeském kraji občané Ukrajiny evidovaní jako uchazeči o zaměstnání 3,8 % z celkového počtu všech evidovaných uchazečů.

Celostátní informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na
www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.

Tiskové oddělení Úřadu práce ČR