Aktuálně

Zahrada Vysočiny

Největší výstavu mečíků v ČR pořádá 1. ZO ČZS Žirovnice, ve všech prostorách žirovnického zámku a špýcharu ve spolupráci s obcí.

  • Sobota od 15 hodin Mažoretky Telč
  • Neděle ve 13 hodin zahraje skupina Havrani
  • Prodej zahrádkářských výpěstků
  • Občerstvení
  • Včelařská expozice
  • Prodej medu
  • Doplňkově: Jiřinky – růže, Letní jablka

Pořádá ZO ČSZ Žirovnice

Zámecký areál Žirovnice