17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

Představte si, že přesně v roce 1910 založila v Jindřichově Hradci své dílny pro tkaní tapisérií Marie Hoppe Teinitzerová.

Po více než sto letech se unikátní rukodělná technika dočkala důstojného zázemí ve zrekonstruovaném objektu bývalého zámeckého pivovaru a slavnostně tak byl 1. dubna 2012 otevřen Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel.

Dům gobelínůDům gobelínů provozuje výstavní prostory s expozicemi tkalcovských stavů a strojů, dále expozice prezentující významné osobnosti tohoto oboru. V živé expozici je možné vidět zkušené tkadleny a restaurátorky při práci. Za skleněnou stěnou pak v pracovní dny uvidíte, jak se restaurují historické tapisérie. O víkendech se tu činí tkadleny, které vám umožní nahlédnout do tajů tkalcovského řemesla. Zvídaví návštěvníci mají možnost sami na tkalcovském stavu vyzkoušet svoji zručnost.

Dům gobelínů otevře již na Velký pátek 30. března 2018. Kromě stálých expozic mohou příchozí zhlédnout tapiserie navržené a utkané dlouholetým uměleckým vedoucím jindřichohradeckých dílen – textilním výtvarníkem Josefem Müllerem, ale i dalšími vynikajícími současnými textilními výtvarníky. Návštěvníci mohou obdivovat restaurátorky při práci, sami si vyzkouší tkaní, uvidí krátký film Příběh vlákna a aktuální výstavní program. Největším lákadlem letošní sezóny bude velká výstava věnovaná výtvarnici Jaroslavě Pešicové. Návštěvníci uvidí její rozměrné tapiserie utkané v jindřichohradeckých gobelínových dílnách. Pro veřejnost jsme v průběhu roku připravili řadu akcí, jako je Muzejní noc, výstava ZUŠ V. Nováka, Den města, dílny v rámci TOP týdne, Den otevřených ateliérů, program v rámci JINoHRÁtek, Adventní program aj. Zájemcům o textilní řemesla nabídneme 16 workshopů, mezi nejžádanější patří kurz tkaní tapiserií.

Smyslem a cílem práce Domu gobelínů je mimo jiné uchování národního kulturního dědictví, udržení tradičních technologií tkaní ručním způsobem, vytváření sbírek, jejich prezentace, umělecko-řemeslná výroba a předávání tradičních výrobních postupů dalším generacím.

www.infocentrum.jh.cz
www.dumgobelinu.cz

Zajímavost: Marie Teinitzerová byla spoluzakladatelkou dílensky tkané tapiserie v Československu. Roku 1925 se zúčastnila světové výstavy dekorativních umění v Paříži, kde získala Grand prix za cyklus tapiserií s názvem „Řemesla“ podle návrhu F. kysely. Tento velký úspěch odstartoval její mezinárodní ohlas.Dům gobelínů