Aktuálně

Představte si, že přesně v roce 1910 založila v Jindřichově Hradci své dílny pro tkaní tapisérií Marie Hoppe Teinitzerová.

Po více než sto letech se unikátní rukodělná technika dočkala důstojného zázemí ve zrekonstruovaném objektu bývalého zámeckého pivovaru a slavnostně tak byl 1. dubna 2012 otevřen Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel.

Dům gobelínůDům gobelínů provozuje výstavní prostory s expozicemi tkalcovských stavů a strojů, dále expozice prezentující významné osobnosti tohoto oboru. V živé expozici je možné vidět zkušené tkadleny a restaurátorky při práci. Za skleněnou stěnou pak v pracovní dny uvidíte, jak se restaurují historické tapisérie. O víkendech se tu činí tkadleny, které vám umožní nahlédnout do tajů tkalcovského řemesla. Zvídaví návštěvníci mají možnost sami na tkalcovském stavu vyzkoušet svoji zručnost.

  • Dům gobelínů (5)
  • Dům gobelínů (3)

Dům gobelínů otevře již na Velký pátek 30. března 2018. Kromě stálých expozic mohou příchozí zhlédnout tapiserie navržené a utkané dlouholetým uměleckým vedoucím jindřichohradeckých dílen – textilním výtvarníkem Josefem Müllerem, ale i dalšími vynikajícími současnými textilními výtvarníky. Návštěvníci mohou obdivovat restaurátorky při práci, sami si vyzkouší tkaní, uvidí krátký film Příběh vlákna a aktuální výstavní program. Největším lákadlem letošní sezóny bude velká výstava věnovaná výtvarnici Jaroslavě Pešicové. Návštěvníci uvidí její rozměrné tapiserie utkané v jindřichohradeckých gobelínových dílnách. Pro veřejnost jsme v průběhu roku připravili řadu akcí, jako je Muzejní noc, výstava ZUŠ V. Nováka, Den města, dílny v rámci TOP týdne, Den otevřených ateliérů, program v rámci JINoHRÁtek, Adventní program aj. Zájemcům o textilní řemesla nabídneme 16 workshopů, mezi nejžádanější patří kurz tkaní tapiserií.

  • Dům gobelínů (2)
  • Dům gobelínů (1)

Smyslem a cílem práce Domu gobelínů je mimo jiné uchování národního kulturního dědictví, udržení tradičních technologií tkaní ručním způsobem, vytváření sbírek, jejich prezentace, umělecko-řemeslná výroba a předávání tradičních výrobních postupů dalším generacím.

www.infocentrum.jh.cz
www.dumgobelinu.cz

Zajímavost: Marie Teinitzerová byla spoluzakladatelkou dílensky tkané tapiserie v Československu. Roku 1925 se zúčastnila světové výstavy dekorativních umění v Paříži, kde získala Grand prix za cyklus tapiserií s názvem „Řemesla“ podle návrhu F. kysely. Tento velký úspěch odstartoval její mezinárodní ohlas.Dům gobelínů