1.1 C
Jindřichův Hradec
25.04. 2024
Články

Budování stezky na hrázi Světa s vazbou na zámecký park v Třeboni

Národní památkový ústav, správce rozlehlého areálu Státního zámku Třeboň, využil zákonných možností pro zmírnění budoucích škod spjatých s plánovanou rekonstrukcí s rozšířením chodníku při oplocení zámeckého parku.

Samotný záměr rekonstrukce vrcholu hráze Světa rozhodně vítáme, méně ale již zvolený asfaltový povrch, neboť v celé délce ovlivní svým sklonem námi spravované pozemky a alej stromů.
Těleso hráze odděluje dvě národní kulturní památky prohlášené v roce 2002 – areál zámku a rybniční soustavu, obě starší 400 let. Je tedy významným historickým prvkem, který je navíc nejen hosty lázní Aurora využíván jako lázeňská kolonáda při procházkách do cenného jádra města.

Stav současného asfaltového chodníku není způsoben běžným opotřebením, ale kořeny stromů rostoucích při oplocení zámeckého parku, které navíc podpírají statiku hráze. Prodloužení životnosti stromů a zajištění jejich bezpečnosti, za níž zodpovídáme z pozice vlastníka my, je tedy pro nás nezbytné. Ostatně k poškození a reálnému protržení hráze v minulosti již došlo. Stalo se tak v roce 1890 v důsledku těžby ledu a zeslabení tělesa hráze, což mělo za následek obrovské škody na zámeckém parku, ale i mimo jeho hranice.

Záchraně stromů může dopomoci právě skladba povrchu zamýšlené stezky se sklonem do zámeckého parku. Námi navrhovaný dlážděný terén by zajistil však dešťové vody, která se tak snáze dostane ke kořenům chráněných stromů, zatímco po asfaltovém povrchu a následném prudkém sklonu hráze by s minimálním vsakem stekla bez většího užitku.

Dalším pozitivem navrhovaného dláždění je oproti jednolitému asfaltu i případná budoucí oprava při možném vzedmutí stezky opětovným vlivem kořenů, např. při silných větrech, které nejčastěji vanou právě od hladiny Světa. Pozitiva dlážděných povrchů můžeme ostatně vypozorovat na několika místech ve městě při podzemních haváriích, či jakéhokoliv zemního trasování, kdy lokální oprava splyne s okolním terénem. V případě reálného poškození asfaltové stezky bude jakákoliv oprava rozpoznatelná a vzhled stezky se za pár let nemusí lišit od současného stavu.

V neposlední řadě se hodí zmínit také skutečnost, že terény navazujících částí oné stezky (ulice Přemyslova, Novohradská ulice a chodník při výpusti) jsou již několik let dlážděné a jejich povrch zůstane neměnný.

V Třeboni, dne 8. dubna 2022, Vít Pávek, kastelán zámku, tel.: 602 806 508