15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Služby a řemesla

Charita Jindřichův Hradec

 CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC

je účelovým zařízením římskokatolické církve, je tedy nestátní neziskovou organizací. Charita je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR.

Charita Jindřichův Hradec byla zřízena již roce 1992 dekretem českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky, právní subjektivitu získala dne 1. 5. 1999 zřizovacím dekretem českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky.

Charita působí na území města Jindřichův Hradec a v obcích k němu přilehlých. Územní působnost pro většinu služeb je ORP Jindřichův Hradec.

Charita je organizační podřízenou složkou Diecézní charity České Budějovice, která je členem Charity Česká republika.

Poslání 

Posláním charity je služba milosrdné lásky církve lidem v tísni, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost a poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci.

Služba milosrdné lásky je vyjádřena např. v evangeliu podle sv. Matouše 25, 35 slovy:

„MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.“

Činnost

Farní charita Jindřichův Hradec
Foto: Jakub Žák

Charita poskytuje celkem pět typů sociálních služeb pro lidi, kteří se ocitají v nejednoduchých životních situacích a potřebují podat pomocnou ruku, aby mohli snadněji projít cestou k nápravě.

Pomoc u nás nachází rodiny s dětmi ve spolupráci se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi sv. Rity. Pro radu v nejrůznějších životních a sociálních oblastech si lidé mohou přijít do Poradny pro lidi v nouzi. A na děti a dospívající se těší pracovníci z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kompas, kde se jim všichni snaží pomoci najít směr, pokud tápou kudy kam. Všechny tyto služby najdete v nové krásné budově v ulici Archiváře Teplého 1306 v prvním patře. Stačí jen zazvonit a dveře jsou Vám otevřené.

Čtvrtou službou, která sídlí na Nežárecké ulici 115, je Noclehárna sv. Antonína, kde mohou složit hlavu muži i ženy bez přístřeší. Pro ně jsou tu vždy připravené čisté lůžkoviny, ručníky, teplá sprcha a vybavení pro přípravu jednoduchého jídla.

Poslední službou je Sociální rehabilitace sv. Markéty, jejíž cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které se ocitly v krizi. Tyto osoby se nachází v těžké životní situaci, z níž častokrát nevidí východisko. Služba sídlí na sídlišti U Nádraží 1302/II.

Současně také nabízíme materiální pomoc v podobě potravin a ošacení, které alespoň částečně mohou usnadnit momentální nepříznivou situaci. Tento výdej probíhá ve Výdejně Samaritán, která sídlí v bývalé školce na sídlišti U Nádraží 1302/II.

Všichni pracovníci Charity Jindřichův Hradec jsou nejen po odborné, ale hlavně po lidské stránce připraveni Vás přijmout a vyslechnout si Váš příběh a společně se pustit do rozmotání životního uzle.

Hlavní pracoviště Farní charity Jindřichův Hradec – Poradna pro lidi v nouzi, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sv. Rity, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas

Sídlo Farní charity Jindřichův Hradec, Výdejna Samaritán:

Odloučené pracoviště Farní charity Jindřichův Hradec – Noclehárna sv. Antonína: