16.1 C
Jindřichův Hradec
23.06. 2024
Články

Dessna, Deštný, Deštná (Z historie Deštné #13)

Pojďme si společně oddechnout od starostí (pokud to dokážeme), a povězme si něco ze staleté historie města Deštná. Víte, že jeho jméno provází dlouhý a nejistý původ?

Město DeštnáPusťme se do změti dohadů, úvah a nejistých závěrů. Rádi bychom věděli, proč skupina Slovanů, vyslaná snad ze slovanského hradiště (potom Jindřichův Hradec), k zabezpečení říčního brodu u nás, dala místu název Deštná? A jsme v zajetí několika možností: byla to nepříznivá, deštivá krajina? Návětrná hradba kopců od východu, zadržující zde dešťové srážky, by tomu nasvědčovala. Nebo jméno osady vzniklo od vyklučeného bidlového lesa, zvaného staroslovansky „deščený“? Tomu možná odporují porostliny olší, lemující běžně okolí vodních toků. V úvahu připadá i staroslovanské pojmenování řek (vody) „Dessna“, německy Desse. Slovník Zeměpisná jména Československa, Praha 1982, nám připomíná řadu dávných osad u nás, které převzaly název od jména své řeky. Například Bílina, Blanice, Sázava, Kamenice (později nad Lipou), od kamenité říčky, Řečice – v osadě soutok dvou potoků (později získala přívlastek Kardašova), Lomnice (nad Lužnicí) – voda lomozná, hlučná, Loučná nad Desnou (obec u řeky Desné). Autoři Slovníku připomínají, že jména Desna, Desnice … byla užívána pro tekoucí vody u všech Slovanů.

Bohužel, listinné zápisy se jménem naší obce, můžeme sledovat až od roku 1294. Tehdy, na smlouvě Oldřicha II. z Hradce s českým králem Václavem II., je naše tržní osada uvedena latinsky „Teschna“. Podívejme se do dalších staletí, jak písaři psali jméno naší obce: Rok 1360 Destna, 1369 Descona, 1390 Dessna, 1418 z Dessneho, Dessny, 1435 Desstna, 1467 Desstny, 1479 Deštnej, Děštný, 1579 Deštný, 1613 v Dessnem, 1650 Gessni (na pečeti rychtáře), pečeť městečka Dessniho. V roce 1672 psali Dešný, 1761 Teschen (německy), 1842 Dessna, německy Deschna. Jak vidíme, jméno naší obce mělo obtíže s určením gramatického rodu – kolísání mezi rodem ženským a mužským. Dosud přetrvává lidově do Deštný(ho), za Deštným … Ještě upozorním, že staré užívání tvarů spřežených „ss“ – Dessna, Dessny – znamená foneticky „š“ – Dešna, Dešny.

V rejstříku obcí ČR má naše město stabilní název Deštná. Z důvodu existence více obcí tohoto jména, bylo nutno upřesnění poštovních zásilek. Proto se dříve užíval přívlastek Deštná u Tábora, u Soběslavi, nyní u Jindřichova Hradce. Na konci této názvoslovné, zamotané historie, nám zbývá ujasnit si dávný kořen jména naší Deštné. Ale to už, milí čtenáři, nechám na vás.

František Kvapil (Deštenský zpravodaj 2/2015)