7.1 C
Jindřichův Hradec
19.04. 2024
Články

Duchové kolem nás (KOUZLA JH)

Malé děti, zhruba do 4-6 let, mívají tendenci si vymýšlet, poupravovat pravdu, vidět věci jinak, než jsou. Každé dítě, které se narodí, je převtělená duše, která si s sebou bere zážitky z minulých životů. Tyto minulé životy vytváří vzpomínky, které má dítě tendenci interpretovat.

Fotka od Stefan Keller z Pixabay

Malé dítě je také více otevřeno mimosmyslovému vnímání. Vidí duchy, vidí víly, vidí anděly.

Postupem času o tyto vlastnosti přichází.

Tyto vlastnosti si přinášíme do života každý. Je na nás, jestli s nimi dále pracujeme, nebo je v sobě potlačíme a splyneme s davem.

Tam, kde bydlím, jsou duchové. Vycházíme spolu. Mám ale také spoustu ochranných pomůcek, tedy minimálně kyvadlo, které mám skoro pořád u sebe. Mám také ochranné rituální bylinné soli . . . jak jinak, než nabité kyvadlem. Mám také speciální bylinkové směsi na úklid.

Provádím očistné rituály, provádím je i na dálku. V krámku prodává máma, čas od času, v dobré víře, přijde klient, který potřebuje pomoci. Zpravidla, už jen tím, že učiní rozhodnutí a přijde, popovídá si, uleví se mu. Uleví se mu, protože nám v krámku něco zanechá, někdy je to silnější, někdy slabší.

Poznáme to, mění se energie. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci, entity z temné sily odvedeme, uklidíme si.

Pokud nejsme připraveni, buďme opatrní, protože tím, že jeden portál pro odvod otevíráme, můžeme současně otevřít i portály jiné, kterými může něco přicházet.

Stejně tak nevyvolávejme duchy – duše zemřelých, jen proto, abychom si s nimi popovídali. Nedělám to. Pouze v případě, že nám něco/někdo v krámku zůstane, ptám se pomocí tabulek a kyvadla, nedělám to ráda, a chráním se magickým kruhem.

Schopnost napojit se na paralelní či jiné světy, astrální cestování máme každý z nás. Také létám, a popravdě, kolikrát není o co stát.

Tyto prahy se nám nejlépe otvírají ve fázi usínání či ve fázi probouzení. Mozek, mozkové vlny jsou správně naladěny – jedná se o fázi, kdy přicházíme ze snění do reality, či z reality do fáze snění, odpočinku mozku.

Každý z nás má jiné fáze, mám respekt z půlnoci. Osobně se mi osvědčila jako bránu otevírající se hodina 4 hodina ráno.

Téměř každý z nás má možnosti a schopnosti, buďme na tyto síly opatrní, nehrajme si s nimi, mějme k nim respekt, chraňme sebe i své blízké.

Nevyvolávejme je, pokud nejsme přesvědčeni, že je dokážeme ovládat.

Věřte, že osud dobře zařídil dát nám do vínku, že o tyto schopnosti postupem dětství a dospívání přicházíme, abychom mohli žít v míru, klidu, harmonii a pokoře.

Vaše KOUZLA JH – Marta Lukácsová

(Článek v rámci placené inzerce. Text není redakčně upravován)