21.9 C
Jindřichův Hradec
20.05. 2024
Články

Edukační programy v Muzeu Jindřichohradecka pro nový školní rok

Muzeum Jindřichohradecka i ve školním roce 2022/2023 nabízí zajímavé interaktivní edukační programy pro žáky 4. – 9. ročníků základních škol a studenty víceletých gymnázií.

Nejvíce navštěvovaným a mezi žáky oblíbeným programem v uplynulém školním roce byl bezpochyby edukační program Život v době lucemburské – střední Evropa předhusitská. Součástí programu je nejen poutavá prezentace, pracovní listy, ale zejména archeologický muzejní kufřík, který ukrývá repliky nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků. Všechny předměty si žáci a studenti mohou reálně vyzkoušet a osahat. Při programu se žáci seznámí s každodenností konce 14. století, se způsoby
středověké řemeslné výroby a hospodařením, s historickými prameny, s méně známými událostmi regionální i středoevropské povahy, s aktuálními archeologickými poznatky a mnoha dalšími zajímavostmi. Kufřík odráží materiální kulturu prostředí nižšího šlechtice na přelomu 14. a 15. století. Je v něm zastoupen kompletní oděv nižšího šlechtice včetně obuvi a kožených doplňků. Nižší šlechtic je vyobrazen jako bojovník, proto se v muzejním kufříku nachází jeho základní poboční zbraně – meč a dýka, stejně jako ostruhy spojené se statusem rytířství. Kromě toho lze v muzejním kufříku nalézt další zbraně, případně části zbraní, a to konkrétně prak, šíp, šipku do kuše a kuli do píšťaly. Šíp, šipka, a kule jsou v kufříku jako zástupci střelných a palných zbraní. Žáci a studenti si mohou prohlédnout a porovnat projektily, které z nich byly vystřelovány a mohou si udělat představu o destrukčnosti války ve středověku. Šlechticovu domácnost reprezentuje soubor keramických nádob, ty jsou doplněny ještě technickou keramikou. Stravování a stolování kromě keramiky zastupuje i skleněná číše a dřevěná miska se lžící. Předměty, které souvisí s obchodem, uzavíráním smluv, případně s právem ve středověku jsou dva druhy mincí a pečetidlo s pečetním voskem. Část kufříku je věnována i životu dětí ve středověku. V kufříku jsou zastoupeny též předměty související s volným časem ve středověku a zábavou – kostěné hrací kostky a desková hra mlýn.

Kromě stálých edukačních programů věnovaných nejvýznamnější mimopražské tiskárně 19. století Landfrasově tiskárně či jedné z nejhodnotnějších gotických stavebních památek jižních Čech – kostelu sv. Jana Křtitele i nadále probíhá edukační program J. A. Komenský ve sbírkách
muzea. Součástí tohoto oblíbeného programu je komentovaná prohlídka muzejní knihovny, prohlídka unikátních původních tisků J. A. Komenského ze sbírek našeho muzea, např. dvou cenných vydání Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) tištěných v Praze v roce 1667 a 1669, vídeňské vydání díla Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelných věcí v obrazech) z roku 1778 atd. Hodinový program seznámí účastníky nejen s osobností J. A. Komenského, ale i s knihovnou Muzea Jindřichohradecka, s postupem restaurování a ochrany tisků a možnostmi digitálního přístupu do muzejní knihovny. Program je obohacen o pracovní listy pro samostatnou práci žáků a studentů s nově nabytými informacemi, o práci s interaktivní tabulí a o výtvarný koutek, kde si žáci a studenti mohou vyzkoušet tehdejší psací pomůcky (husí brk, břidlicovou tabulku…). Na závěr studenty čeká i malé překvapení. Na všechny programy je nutné se předem objednat na e-mailové adrese [email protected] nebo telefonicky na číslech 702 208 639, 384 363 661.

Martina Machartová (NOVUM 2022/9)