10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

Gymnasta (Jindřichohradecké sochy a památníky #18)

V období tzv. normalizace všeobecně platilo pravidlo investovat do uměleckých realizací v rámci státních stavebních zakázek a bylo dokonce integrováno do stavebního zákona, jako tzv. čtyřprocentní zákon. Ten ukládal věnovat jedno až čtyři procenta z plánované ceny stavby na její uměleckou výzdobu. Toto „čtyřprocentní umění“ pak tvořilo až do roku 1989 estetické dominanty ve veřejném prostoru. Vznikalo jako součást nově budovaných administrativních a správních budov, sídlišť, poliklinik, obchodních domů, výrobních podniků a také sportovišť či sportovních hal.

Dne 13. prosince 1979 došlo v našem městě na slavnostní otevření nové, tolik potřebné sportovní haly u Tyršova stadionu. Stavba tohoto, na svou dobu moderně montovaného sportovního svatostánku vyšla celkem na 10 miliónů korun československých. Generálním projektantem byl Sportprojekt Praha a generálním dodavatelem státní podnik Železniční stavitelství závod 01 Brno. Mezi subdodavatele patřil Okresní stavební podnik v J. Hradci, n. p. Potrubí Praha a Západočeské plynárny Plzeň. Novou sportovní halu začaly spravovat Technické služby města Jindřichův Hradec.

Její součástí se také stala socha Gymnasty v nadživotní velikosti umístěná před hlavní vstup. Bronzovou sochu vytvořil absolvent pražské akademie, sochař Zdeněk Němeček (1931–1989), jehož monumentálně modelovaná díla z období šedesátých až osmdesátých let dvacátého století, díla na pomezí socialistického realismu a futurismu náležela a stále náleží k vrcholům sportovního sochařství u nás. Němečkovy dynamické objekty určené pro veřejný prostor – ať už jde o hokejisty, gymnasty, basketbalisty, skokany do vody nebo cyklisty – nacházely silnou inspiraci ve tvorbě italského umělce Giacoma Manzùa. Vždy souzněly s místem, pro které byly určeny a staly se jeho přirozenou součástí. Němeček se projevoval jako vynikající pozorovatel, který věděl, na čem je založen špičkový výkon určitého sportu, soustředil se tak na vyjádření samotného pohybu. Jako prorežimní autor měl možnost reprezentovat soudobé československé umění i v zahraničí – v Tallinu, Mnichově, Miláně, Moskvě a v Mexiko City. Zásadní realizace měl i v Praze, patřil k nim Hokejista u zimního stadionu u Výstaviště či socha nazvaná Poselství před Spartakiádním stadionem. Laminátová varianta Gymnasty stávala před Domem sportu u vstupu do františkánský zahrady.

K přesunutí jindřichohradecké sochy na dnešní místo došlo při přestavbě haly v letech 2001–2003. V současné době stojí socha na pozemku u odbočky ke třem sportovním areálům – k zimnímu stadionu, Tyršovu stadionu a k zmiňované hale.

Jakub Valášek