16.4 C
Jindřichův Hradec
13.04. 2024
Články

Informace vlastníkům lesů ve věci kůrovcové kalamity

Nadprůměrně teplé počasí posledních let a extrémně suchý loňský rok způsobily významné oslabení vitality lesů, především smrkových porostů, což se projevilo markantním nárůstem množství napadených stromů i celých porostů kůrovci. V průběhu loňského roku již zmíněná situace vyústila v očekávanou progresi kůrovcové kalamity i na Jindřichohradecku.

Kůrovec
andrejcook / Pixabay

V případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve vašem lese, je potřeba v co nejkratším termínu provést opatření k zamezení dalšího šíření těchto kalamitních škůdců. Je to nejen proto, že kůrovec (především lýkožrout smrkový) může nadále napadat stromy ve vašem lese, ale i v lesích vašich sousedů. Povinnost realizovat opatření k ochraně lesa je vlastníku lesa uložena lesním zákonem.

Ochranu lesa proti kůrovcům je nutné provádět celoročně, tedy i nyní v průběhu zimního období. Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem, který vlastníku lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese, je potřeba důsledně vyhledávat, těžit a účinně asanovat veškeré dříví napadené kůrovci. Tato opatření je nezbytně nutné provést nejpozději do konce měsíce března, jelikož v dubnu opět začíná aktivita kůrovce a jeho jarní rojení, v jehož průběhu napadá další, doposud zdravé stromy.

Prvním symptomem napadení stromu kůrovcem bývá přítomnost drtinek na patě kmene. Na kmeni se objevují závrty, které bývají často doprovázené výrony pryskyřice. Posléze dochází k barevným změnám jehličí, které rezne a opadává. Dochází též k opadávání kůry, nejprve na malých ploškách, poté prakticky na celém kmeni. Kůrovcem napadené stromy již nelze zachránit, je proto nutné je urychleně pokácet a následně asanovat.

Z důvodu nastalé kalamitní situace v lesích je důležité veškeré disponibilní kapacity soustředit na aktivní a důsledné vyhledávání kůrovcem napadených stromů a jejich včasnou a účinnou asanaci, ať už mechanickou (oloupáním kůry) nebo chemickou (např. postřikem k tomuto účelu určenými insekticidy). V zimním období je také možné odvézt kůrovcem napadené dříví z porostu přímo ke zpracování.

Ivana Nováková – Odbor životního prostředí (Zpravodaj Jindřichohradecka 2/2019)