17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

Jaký bude červenec 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)

Tento výklad je pouze obecným výkladem měsíce s energií čísla 6. Pokud se vám bude zdát, že se v tomto roce výklad měsíce s energií čísla 6 opakuje, je to tak v pořádku. V čínské numerologie je opakující se cyklus 9 (tedy energie čísel se pravidelně opakují od čísla 1 do čísla 9).

Jaký bude leden 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)Jaký bude červenec 2021?

Podívejme se na červenec 2021 numerologicky

Rok: 2021 je součtem čísel 2+2+1=5

Měsíc: 7

Součet: 7+5=12=1+2=3

Trojka reprezentuje Jupiter. Bůh Jupiter, v mytologii, je nejvyšší z bohů vládnoucí nebesům a hromům. Jako bůh deště měl také vládu nad zemědělstvím.

V numerologii je číslo 3 číslem pracovitosti, nezávislosti, dosahování úspěchů, překonávání překážek a nepřízni osudu, je číslem energičnosti, talentu, přesnosti. Trojka také reprezentuje rodinu, je velmi přátelská a komunikativní. Pod vlivem energie čísla tři je pro nás důležité nebýt sám, být ve společnosti, začlenit se. Někdy se tomu může stát i při popření sama sebe. V tomto měsíci – červenci – budeme mít potřebu být součástí celku, společnosti. Může se jednat o lepší pracovní pozicí, začlenění se do kolektivu, nalezení nových přátel, oslavy, večírky. Trojka nese energii komunikace, mluvení, vyjadřování se, sdílení. Nebojme se poznávat nové přátele, sdílet, komunikovat. Energie čísla 3 vede i k upevňování stávajících partnerských vztahů a poznávání nových přátel.

Jupiter, později ztotožněný s vládcem bohů Diem, jehož kult patřil mezi nejdůležitější – veškeré dění státní i soukromé bylo podřízeno tomuto bohu. Jednou z nejvýznamnějších aktivit prokazovaných tomuto bohu, byly, každoročně dva týdny trvající slavnosti, při kterých lidé přinášeli nejvyššímu svému bohu oběti, konali slavností průvody a pořádaly se hry. Využijte číslo tři k nápravě předchozích partnerských/přátelských rozepří, vyříkání si nespravedlností, které pociťujeme, využijme jej upevnění stávajících vztahů, nalezení nových přátel, nových možností, která nám měsíc červenec přináší. Energie čísla tři je předně o komunikaci, nebojme se promluvit a projevit a využijme tuto sílu čísla k našemu pozitivnímu rozvoji.

Číslo 3 je číslem Orientace na nás

Barva: žlutá

Den: úterý

Co mě má naučit: činorodosti, komunikace, originality, spontánnosti,

Čemu se mám odnaučit: nebát se kritiky, být vypočitatelný, manipulativní, lehkomyslný

Co zlepšit, čemu se věnovat: podnikání, zákonům, obchodování, prodeji, komunikaci

Na co si dát pozor: být pyšný, manipulovat s ostatními, zasahovat do věcí ostatních

Čakra

Žlutá barva náleží solar plesux čakře : motto: Posilněte své síly pro dosažení svých představ a cílů, dejte svým citům možnost projevit se.

Tarot

Tarot karta číslo 12 – Viselec – absolutní odevzdání a obětování se. Úkol poznání, jímž je milovat ty, které potkává, a klást na ně požadavky s ohledem na jejich schopnosti, podporovat je ve vývoji.

Runa

Runa číslo 12 – Jera – plodnost, zisk, dosažení cílů, pozitivní plod našich předchozích činů. Čas sklizně, radosti a naplnění. Pozor ovšem, i oslavy jednoho dne skončí a bude se třeba vrátit zpět do práce. Runa Jera je i runa spravedlnosti – dejte pozor, co zasejete, a jakou úrodu poté sklidíte.

Číslo 3 – Péče o sama sebe

Naplňuji potřeby svého srdce, zaopatřím se sám vším, co potřebuji k životu, dávám ostatním to, čeho bych si sám přál dosáhnout.

V případě zájmu vlastního numerologického výkladu můžete použit.

[email protected]
nebo
www.vykladkartetjh.webnode.cz

Hodně úspěchů v měsíci červenci vám všem přeje Marta Viola