21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

Jaký bude říjen 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)

Tento výklad je pouze obecným výkladem měsíce s energií čísla 6. Pokud se vám bude zdát, že se v tomto roce výklad měsíce s energií čísla 6 opakuje, je to tak v pořádku. V čínské numerologie je opakující se cyklus 9 (tedy energie čísel se pravidelně opakují od čísla 1 do čísla 9).

Fotka od chenspec z Pixabay

Podívejme se na říjen 2021 numerologicky

Rok: 2021 je součtem čísel 2+2+1=5

Měsíc: 10

Součet: 10+5=15=1+5=6

Šestka reprezentuje planetu Venuši. Bohyně Venuše, v mytologii, je bohyní smyslnosti, lásky a krásy, původně i bohyní jara a přírody.

V numerologii je číslo 6 číslem harmonie, krásy, rovnováhy, dokonalosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti, romantiky, smyslů, přitažlivosti, idealismu. Šestka je rodina, vztahy, domov. Pod vlivem energie čísla šest se stáváme méně praktičtí, přemýšlivý. Partner, děti, rodina jsou pro nás na prvním místě. Posilou čísla šest můžeme najít i svůj dokonalý protějšek, lásku v pravém slova smyslu.

V tomto měsíci – říjnu – můžeme najít svou lásku, pokud není náš stávající vztah již rozpadlý, je možnost jeho obnovy, vyléčení. V každém případě tento měsíc přeje především citům, vztahům. A o co více přeje lásce, o to méně mám již přeje v ostatních směrech, předně v pracovních a finančních záležitostech. Proto je třeba nepoddat se jen slepě citům, ale také myslet na praktické stránky našeho života.

Venuše (Afrodita) – z pěny zrozená, laskavá, citlivá, lásce přející. Vezměme si od ní dar milovat a být milován.

Využijte číslo šest k lásce bez podmínek, zkusme milovat a být milováni, věnujme se teplému rodinnému krbu a pokusme s napravit škody, kterými jsme se mi nebo naši blízcí na nás dopustili. Náprava může být i jen třeba omluvou či odpuštěním. Využijme tento měsíc jako dar, který nás dříve nebo později dovede k lásce.

Číslo 6 je číslem Výraz těla

Barva: indigo

Den: pátek

Co mě má naučit: schopnost milovat, radosti z pohybu, přátelskému vztahu k ostatním, péči

Čemu se mám odnaučit: přílišné orientace na tělesno, netrpělivosti, agresi, perfekcionismu

Co zlepšit, čemu se věnovat: práci pro charitu, módě, kráse, hudbě, divadlu, modelingu

Na co si dát pozor: pasivitě, lstivosti, depresím

Čakra

Indigo barva náleží čelní čakře: motto: Posilujte svou intuitivní schopnost vnímání, naučte se vidět a chápat z jakési vyšší pozice.

Tarot

Tarot karta číslo 15 – Ďábel – pokušení na všech úrovních, tedy i na úrovni sexuality, směřující k ukojení nízkých pudů a instinktů. Pokud jsme obětí své pudovostí, jsme také obětí Ďábla. Je třeba pracovat sami na sobě, poznat svou hodnotu, dosáhnout úrovně vyššího vědomí a nebýt obětmi. Odolávejme pokušení, které se nám nabízí a berme jen to, co je pro nás příjemné a život posunující.

Runa

Runa číslo 15 – Algiz – nejsilnější runa ochrany. Úspěch úkolu, podniku díky extrémnímu úsilí a houževnatosti. Úsudek musíme mít ostrý, je třeba být bdělý, a být si vědom veškerých možných dopadů našeho konání. Moudrost a přesná vize nám pomohou. Runa nás varuje před riziky a případnými útoky nepřátel.

Číslo 6 – Seberealizace

Rozvíjím svou duševní a tělesnou energii a vytvářím harmonické mezilidské vztahy, abych z nich získal uznání.

V případě zájmu vlastního numerologického výkladu můžete použit.

[email protected]

nebo

www.vykladkartetjh.webnode.cz

Hodně úspěchů v měsíci říjnu vám všem přeje Marta Viola


KOUZLA JH – ATELIER MARTA – KARTY OD MARTY – čarovný krámek vůní, bylinek a kouzel