14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Jindřichohradecké sochy a památníky

Pro následující období připravilo muzeum pro čtenáře nový seriál, který bude věnován jindřichohradeckým památníkům, sochám a podobným uměleckým dílům, které v průběhu staletí vznikaly na území města Jindřichova Hradce. Tento budete moci číst ve zpravodaji NOVUM a na Hradecžije.cz.

Jindřichohradecké sochy a památníkyNejstarší z nich pocházejí z období baroka, kdy ozdobily město především sochy svatých. Vedle soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Theodora u někdejší Novoměstské brány či před kostelem sv. Kateřiny z 1. poloviny 18. sto-letí to je především nejmonumentálnější jindřichohradecká památka tohoto druhu, sousoší Nanebevzetí Panny Marie na náměstí z 60. let 18. století. Bez zajímavosti nejsou ani okolnosti vzniku a osudy sochy sv. Aloise na Balbínově náměstí.

Následující století bylo sice na sochařskou výzdobu veřejných prostor města výrazně skromnější, ze samého konce 19. století pochází např. socha básníka Boleslava Jablonského v nově zřízených Jablonského sadech, ale 20. století, zejména jeho první polovina, přineslo významný obrat. Před vypuknutím 1. světové války a během ní byly vytvořeny dva památníky zdejšího 75. pěšího pluku, jakási „zlatá éra“ velkých památníků pak nastala po vzniku samostatného Československa. Ve dvacátých letech byly krátce po sobě odhaleny dva pomníky obětem války a dva velké pomníky významných osobností, mistra Jana Husa a plukovníka J. J. Švece. Také 2. polovina 20. století zanechala ve veřejném prostoru města svou stopu. Vznikl tehdy např. tzv. památník osvobození na dnešním Masarykově náměstí, nahrazený v tomto století novou kašnou, či sochařská výzdoba nové výstavby, např. před sportovní halou a poliklinikou. Samostatnou kapitolu pak tvoří kamenné artefakty v městském parku, vytvořené během jindřichohradeckých sochařských sympozií.

Jindřichohradecké sochy a památníkyZatímco nejstarší sochařská výzdoba města se v průběhu staletí příliš neměnila, památníky z 20. století měly osudy daleko pestřejší. Některé zmizely, jako např. památníky obětem první světové války, některé i vícekrát, jako socha plukovníka J. J. Švece, část jich se stěhovala, např. památníky 75. pěšího pluku a některé se staly součástí lapidária muzea nebo skon-čily v muzejních depozitářích.

Nový seriál, doplněný celou řadou dokumentačních fotografií, dobových pohlednic nebo reprodukcemi dalších uměleckých děl – obrazů a grafik pocházejících z muzejních fondů, tak bude pojednávat o mnohdy složité historii vzniku jednotlivých památníků a soch, bude se věnovat jejich autorům a zajímavostem často doprovázejícím pohnutý osud těchto významných jindřichohradeckých uměleckých památek.

František Fürbach, Jakub Valášek