21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

JINoHRÁtky v době covidové

Tradiční každoroční festival betlémů Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí Muzea Jindřichohradecka se i přes velké potíže podařilo v roce 2021 uspořádat. Třídenní akce se konala 26. – 28. listopadu, v čase, do kterého spadal první adventní víkend.

Pátek byl věnován školním skupinám, pro které byly připraveny malé adventní dílničky pod vedením Radima Pánka a Jana Medka. Děti si mohly vyrobit drobné předměty ze dřeva a překližky – lodičku štěstí nebo zdobenou krabičku na poklady a nazdobit si perníček. Ač některé třídy účast odvolaly, dílniček se přesto zúčastnilo 90 dětí.

Hlavním dnem Jinohrátek byla sobota 27. listopadu, kdy na návštěvníky čekali lidoví řemeslníci s jejich tradičními výrobky ze dřeva, proutí, vlny a slámy. Představili se i tvůrci tradičních betlémů ze dřeva nebo unikátních betlémků ze slámy umístěné na vaječných skořápkách. Dále probíhaly dílničky pro děti, malování oplatek a zdobení perníčků, Hračkolna Luďka Fialy a malý charitativní trh. Na trhu byly ke koupi výrobky chráněných dílen, zastoupen byl Domov Kopretina z Černovic, Okénko z Jindřichova Hradce, výchovný ústav z Jindřichova Hradce a keramika z dílny Nazaret v Borovanech.

Pro děti byla připravena zábavná hra „Ztratila se koza“. Ta spočívala ve vyprávění o koze, která utekla z betlému od Ježíška na městskou vyhlídkovou věž, kde se chtěla podívat, jak žila její kozí prababička v rodině věžného Novotného. Ten byl totiž strýcem Tomáše Krýzy – tvůrce největšího lidového mechanického betlému na světě. Hra byla stopovací. V prostorách minoritského kláštera, kde se Jinohrátky odehrávaly, byly schovány čtyři malé kozičky a děti postupovaly s plněním kvízů a úkolů od první k poslední, která je navedla na městskou věž. Dětské hry se zúčastnilo celkem 200 dětí.

Ve 14.00 hodin byla v kostele zahájena slavnostní vernisáží výstava z cyklu „Vánoce u svatého Jána“ s názvem Betlémy, řezba a portréty Karla Pavlíkovského, v jehož řezbářském díle dominují sousoší betlémů s postavami, které jsou vyřezány do jednoho kusu ořechového kmene. Betlémský příběh je tak rozprostřen po jeho celém obvodu, takže z každého úhlu pohledu můžeme sledovat část tohoto tajuplného příběhu zrození. Na vernisáži vystoupil pěvecký sbor Smetana pod vedením sbornistra Štěpána Štrupla, který navodil vánoční atmosféru vybranými koledami i slavnostní hrou na varhany. Důležitou součástí vernisáže byla účast jindřichohradeckého probošta Ivo Prokopa, který pokřtil výstavní katalog. Ten je možno zakoupit na pokladnách muzea za 90 Kč.

Součástí slavnostní vernisáže bylo i představení anamorfního portrétu Tomáše Krýzy, který je jedinečný svým ztvárněním. Při jeho tvorbě bylo použito přes jeden tisíc součástek rozmístěných v prostoru zhruba 3 x 2 x 2 metry v jakousi neuspořádanou hromadu historických i současných artefaktů. Tato nepřehledná, ale působivá a překvapivá skrumáž předmětů je pak z jediného místa až v oku pozorovatele spojena ve skutečnou podobu Tomáše Krýzy, která se dochovala na pouhé jediné fotografii. Autorem portrétu je výtvarník Patrik Proško, který na vernisáži své dílo představil a všem zájemcům ozřejmil svou uměleckou tvorbu komentovanou prohlídkou své právě probíhající výstavy nazvané Hic et nunc (Tady a teď). Anamorfní portrét umístěný v sakristii kostela sv. Jana Křtitele bude stálou expozicí muzea a k vidění bude vždy v otevírací době kostela.

V 16.00 hodin se kostel zaplnil rodinami dětí z pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáček ze Základní školy ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci. Malí zpěváčci si pod vedením sbormistryně Ivany Písařové připravili vánoční pásmo se zpěvy a recitací.

První adventní neděle s datem 28. listopadu byla posledním dnem festivalu. V tento den byl umožněn veřejnosti vstup na výstavy v minoritském klášteře a na vánoční výstavu v kostele sv. Jana Křtitele zdarma. Přišlo se podívat 100 návštěvníků.

Na celé akci se podílelo téměř padesát pořadatelů, předvádějících a trhovců, vystoupilo přibližně dalších padesát sboristů a během všech tří dnů přišlo téměř 600 návštěvníků.

Alexandra Zvonařová (NOVUM 2022/01)