26.2 C
Jindřichův Hradec
16.07. 2024
Články

Keramické reliéfy na zimním stadiónu (Jindřichohradecké sochy a památníky)

Keramické reliéfy na zimním stadiónu (Jindřichohradecké sochy a památníky)

Za čestnou výjimkou v tématu seriálu se vracíme opět do centra města, respektive do Tyršova sportovního areálu. Po dokončení moderní sportovní haly v roce 1979 se několik roků čekalo i na výstavbu nového zimního stadionu.

Keramické reliéfy na zimním stadiónu (Jindřichohradecké sochy a památníky)K jeho slavnostnímu předání došlo v neděli 30. září 1984 u příležitosti oslav 55 let ledního hokeje v Jindřichově Hradci. Na projektu hokejového svatostánku vzniklého na místě původního kluziště se spolupodílel i významný český stavební konstruktér, inženýr architekt Josef Zeman (1922–1997), jenž byl autorem patentované nosné ocelové konstrukce stadionu. Vnějšek „zimáku“, jak bývá místními obyvateli nazýván, prošel během let své existence jen drobnými úpravami a tak bezmála ve své původní podobě stojí dodnes. Na vnějším plášti haly se díky tomu dochovaly čtyři rozměrné keramické reliéfy se sportovní tématikou od malíře, ilustrátora a příležitostného sochaře Ladislava Rektorise (1929–2006), který v nich uplatnil své bohaté umělecké zkušenosti. V této jindřichohradecké realizaci, ač ji pojal v nízkém reliéfu, se mu pomocí stínů malovaných kysličníky železa a manganu podařilo navýšit dojem hloubky prostoru a věrně zachytit dynamiku pohybu jednotlivých postav dvou sportů – krasobruslení a hokeje.

Keramické reliéfy na zimním stadiónu (Jindřichohradecké sochy a památníky)Akademický malíř a sochař Ladislav Rektoris se narodil v Rožmberku nad Vltavou a do jindřichohradeckého okresu se dostal již při studiích na třeboňském gymnáziu v letech 1941–1949. Poté strávil dva semestry na Pedagogické fakultě v Praze u malíře Cyrila Boudy a sochaře Karla Lidického. V roce 1950 byl přijat na Akademii výtvarných umění, kde během doby vystřídal několik ateliérů – speciální školu grafiky u Vladimíra Pukla, malbu u Vlastimila Rady a školu absolvoval v roce 1955 v ateliéru krajinářství u Otakara Nejedlého. Za svého života se stal členem nejdříve pražské a poté i jihočeské pobočky Svazu českých výtvarných umělců. S oběma od roku 1965 pravidelně vystavoval. Účastnil se malířských i sochařských sympozií v Čechách i v zahraničí, například v Německu či Rakousku. Svými ilustracemi po dlouhá léta plnil stránky periodika Jihočeská Pravda. Umělecky tvořil nejdříve v Praze, poté se natrvalo přesunul do letního ateliéru ve Veselí nad Lužnicí. Bohužel veliké povodně v roce 2002 ateliér kompletně vyplavily a tak byla na sklonku Rektorisova života nevratně zničena část jeho tvorby, celoživotní archiv a knihovna.

V dohledné době by měla čekat zimní stadion kompletní rekonstrukce. Architektonická, projekční a inženýrská společnost JPS J. Hradec s.r.o., která zpracovala projekt úpravy celého Tyršova sportovního areálu, v něm počítá s novým, adekvátním osazením reliéfů v přestavěné hokejové hale. Měly by tak zůstat uchovány i pro další, nejen sportovně zaměřené generace.

Jakub Valášek (NOVUM 06/2021)