20.2 C
Jindřichův Hradec
20.06. 2024
Články

Kuchařské knihy a vzpomínky z domácností našeho regionu v Muzeu Jindřichohradecka

Při přípravě výstavy Rok v kuchyni Magdaleny Dobromily aneb co pradědečkům chutnalo, která je věnována lidové i měšťanské stravě, kuchařským knihám, stolování a dalším zajímavostem z kuchyní našeho regionu v 19. a v první polovině 20. století, oslovily autorky letos na jaře prostřednictvím tradičních i online médií širokou veřejnost a požádaly o zapůjčení rodinných kuchařek a představení receptů oblíbených zdejších jídel.

Výzva měla překvapivý ohlas, a tak se v muzeu shromáždily tištěné i rukopisné kuchařské knihy, fotografie a mnohdy i zajímavé trojrozměrné předměty z téměř třech desítek zdejších domácností. Většina předmětů je nejen cennou rodinnou památkou, ale také nositelem rodinných tradic, které se předávají až do dnešních dnů.

Zapůjčené nebo darované památky související s kuchyní předků byly v muzeu zpracovány a utříděny pro nadcházející výstavu a zároveň byly také zaznamenány zajímavé rodinné vzpomínky související s vařením a stolováním. Díky tomu se na výstavě návštěvníci seznámí nejen s recepty z původních tištěných kuchařek, ale také s vyhlášenými dodnes připravovanými pokrmy z Jindřichova Hradce, Jarošova nad Nežárkou, Kamenného Malíkova, Lásenice a dalších míst regionu. Poděkování patří všem ochotným dárcům: Lubomíru Beranovi, Janě Fedrové, Karlu Klementovi, Evě Kluzákové, Olze Komrskové, Ivaně Krejčové, Veronice Lackové, Sabině Langerové, manželům Mertovým, Pavle Míchalové, Eleně Müllerové, Vlastě Nejedlé, Ivaně Pečtové, Anně Pleštilové, rodině Píšů, rodině Pobudů, manželům Pokovbovým, Ireně Říhové, Růženě Slavíkové, Radce Svitákové, Jaromíru Šantručkovi, Miroslavě Šimkové, Marii Šlechtové, manželům Šprinclovým a paní V. Wimmerové.

Kuchařské knihy a vzpomínky z domácností našeho regionu v Muzeu Jindřichohradecka
Kuchařský kurz v Kamenném Malíkově v roce 1944

Plánované zahájení výstavy ve čtvrtek 22. října 2020 bylo bohužel v důsledku nařízení souvisejících s aktuální epidemiologickou situací odloženo. O novém termínu Vás budeme včas informovat.

Štěpánka Běhalová a Alexandra Zvonařová