Aktuálně

Letecké muzeum Deštná

Letecké muzeum Deštná


Expozice Leteckého muzea v Deštné, kterou vytvořili členové Klubu historie letectví (dále KHL) v Jindřichově Hradci v objektu bývalého kina města Deštná, je rozdělena na válečnou a poválečnou část.

Letecké muzeum Deštná

Z prostor vstupní haly a bývalé šatny vznikly dvě samostatné části, které jsou rozděleny kopií protiletadlového krytu. Vně je nainstalována expozice přibližující osudy čs. válečných letců od odchodu našich vojáků do Polska, následně do Francie a posléze do Velké Británie. Toto období dokumentuje řada trojrozměrných exponátů, včetně vyznamenání, uniforem, modelů a fragmentů z válečných letounů (mj. z B-24 Liberatoru “PP-Y” 311. čs. perutě nalezených na Orknejských ostrovech) a plastikových modelů. V expozici nechybí ani připomínka o našich letcích ve Slovenském národním povstání, včetně návratu čs. letců z východu a západu do osvobozené vlasti.

Letecké muzeum Deštná

Bezesporu v České republice ojedinělou je “pietní místnost”, ve které najdete nejen velkoplošnou fotografii největšího čs. vojenského hřbitova ve Velké Británii v Brookwoodu, ale především seznamy všech našich padlých válečných letců a prstě z jejich hrobů, které ze svých třináci zahraničních expedic po Evropě přivezli členové KHL.

V další části expozice uvidíte jeden z nejvězších unikátů muzea, motor z Messerschmittu Bf-109 (zapůjčil Ing. Dvořák) a torzo trupu s kabinou Bf-109 (zapůjčeno od kolegů ze Slavičína) a táhla z La-5 FN por. Bohumila Mráze sestřeleného 7.10 1944 na Slovensku (věnoval K. Červený).

V druhé místnosti pak najdete řadu exponátů a dokumentů přibližující sportovní i vojenské čs. letectví od I. republiky po nedávnou současnost. Uvidíte zde větroně Šohaj (zapůjčen od Aeroklubu v J. Hradci), fragmenty z MiGů a jejich součástí (zapůjčil P. Pokorný a řada dalších fandů letectví), Su-7 (dar z letecké základny RČR v Náměšti nad Oslavou), v závěru pak expozici připomínající historii dlouholetého spolupracovníka KHL 153. záchranného praporu v J. Hradci. Díky zájmu veřejnosti, města Deštná i KHL se již nyní uvažuje o rozšíření expozice muzea!

V  projekčním  sále  pro  60  lidí  se  promítají  historické  i  současné  dokumentární  Letecké muzeum Deštnáfilmy  s  leteckou  tematikou,  jejichž  nabídku  doplnily  dokumentární  filmy,  pořízené  členy  Klubu  historie  letectví  Jindřichův  Hradec  během  13  zahraničních  expedic  po  stopách  československých  válečných  letců,  či  během  dokumentační  práce  mapující  příběhy  čs.  letců.

Letecké  muzeum  v  Deštné  tak,  jak  je  koncipováno,  má  nadregionální  význam.  Lze  tedy  očekávat,  že  přiláká  řadu  zájemců  a  přispěje  tak  k  dalšímu  rozvoji  cestovního  ruchu  v  této  části  našeho  kraje.  Právě  válečným  letcům  mnoho  dlužíme,  a  tak  Letecké  muzeum  v  Deštné  je  i  poděkováním  za  jejich  statečnost.
Budoucnost:
Expozice  bude  postupně  doplňována  a  obměňována.  Spoléháme  také  na  některé  návštěvníky  a  věříme,  že  nás  budou  kontaktovat  a  předměty  nám  na  nějakou  dobu  zapůjčí,  darují  nebo  odprodají.  Klub  uvažuje  i  o  koupi  dalších  exponátů.


Otevírací doba:

Období:

– Duben: pouze sobota a neděle (10:00 – 16:00) – pouze po předchozí telefonické dohodě!
– Květen, červen, září: od úterý do neděle (mimo pondělí) – 11:00 – 17:00 hodin
– Červenec, srpen: od úterý do neděle (mimo pondělí) – 09:30 – 17:00 hodin

– Mimo tyto termíny je potřeba se dopředu objednat na telefonu 384 384 231.

Další informace a hromadné objednávky získáte na telefonním čísle +420 384384231 nebo e-mailové adrese: mesto@destna.cz

Vstupné:

  • Dospělí 50 Kč
  • Děti, Důchodci 30Kč

Jazykové mutace:

Kromě českého jazyka jsou k dispozici tištěné materiály v anglickém a německém jazyce.

 


Zakladaté Leteckého muzea Deštná:

Město Deštná
www.destna.cz

Klub historie letectví Jindřichův Hradec
http://www.khl-jhradec.cz/


Česká televize: Letecké muzeum v Deštné obohatila nová křídla i vystřelovací křeslo

Mapa


Zvětšit mapu

Zvětšit mapu