21.5 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

Město otevřelo nový sběrný dvůr

Město Jindřichův Hradec ve středu 1. listopadu 2017 slavnostně otevřelo Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny. Předmětem veřejné zakázky byla výstavba sběrného dvora ke zpětnému odběru, sběru, manipulaci a shromažďování odpadů.

Město otevřelo nový sběrný dvůrStavební práce představovaly vybudování zpevněných ploch pro ukládání kontejnerů, komunikací pro vozidla a pro pěší, částečnou opravu stávajícího oplocení a vybudování nového. Součástí zpevněných ploch byla i dodávka dvou automatických závor a mostní automobilové váhy. Byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu – vestavba administrativní část, sociální zařízení, technická místnost a sklad. Pro kontejnery dále byl vybudován ocelový přístřešek se sedlovou střechou s celkem deseti moduly šířky 5m. Součástí bylo vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, elektropřípojky, veřejného osvětlení a kamerového systému.

Celkové náklady: 15 876 552,96 Kč včetně DPH. Dotace z Operačního programu Životní prostředí celkem: 10 563 869,91 Kč. Celková kapacita sběrného dvora: 1 450 t/ročně

Zhotovitel PD: P-atelier JH s.r.o.
Zhotovitel díla: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.


Informace o sběrném dvoře:

Jindřichův Hradec, Otín čp. 167

Tel.: + 420 384 364 250, e-mail: [email protected]

Občané města mohou svůj vytříděný odpad odevzdávat bezplatně (po prokázání totožnosti a trvalého pobytu ve městě Jindřichův Hradec včetně místních částí) v tomto sběrném dvoře. Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů.

Provozní doba sběrného dvora odpadů

Provoz sběrného dvora odpadů od 1. 4. do 30. 11.

Po – Pá: 10:00 – 18:00 hod.

So: 08:00 – 16:00 hod.; Ne: 8:00 – 12:00  hod.

Provoz sběrného dvora odpadů od 1. 12. do 31. 3.

Po – zavřeno; Út – Pá: 10:00 – 16:00 hod.

So: 08:00 – 16:00 hod.; Ne: 08:00 – 12:00 hod.

Provozní doba sběrného dvora odpadů může být upravena tak, jak umožňuje provozní řád.

Další informace jak třídit odpad naleznete na: www.jaktridit.cz.

Od 1. ledna 2017 není možné odevzdat pneumatiky ve sběrném dvoře. Více ikona souboruZDE a také na https://www.eltma.cz.

 

Zdroj: Město Jindřichův Hradec