4.6 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Články

Mezi Mlýnskou a Nežáreckou ulicí vzniká biocentrum

Město Jindřichův Hradec získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci biocentra „Pod Nežáreckým předměstím“. V rámci tohoto projektu dojde k podstatně změně využití pozemku, kdy se dosud zemědělsky využívaná plocha změní v louku s několika remízky.

Mezi Mlýnskou a Nežáreckou ulicí vzniká biocentrumNa lokalitě došlo v nedávné době k hluboké orbě a následnému uvláčení pozemku. Plocha je tak připravena pro sběr kamene a vytvoření kamenných snosů ve střední části plochy. Hromady sesbíraného kamení budou sloužit jako úkrytové prostředí pro mnohé druhy obojživelníků, plazů a drobných hlodavců. Na jaře příštího roku se plocha na několika místech osází stromy a keři. Bude zde vysázeno 51 stromů (lípy, duby, hrušně, javory, …) a 325 keřů (svídy, tavolníky, ..). Cílem je vytvořit druhově pestrý pás připomínající původní meze v zemědělské krajině. V průběhu letní sezóny se neosázené plochy pokryjí tzv. zeleným senem dovezeným z předem vytipovaných lokalit v blízkém okolí. Pokud se uchytí alespoň část bylin, měla by vzniknout pestrá květnatá louka lákající mnoho druhů bezobratlých živočichů, především motýlů.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Zdroj: Město J.Hradec – Jan Kolář

Mezi Mlýnskou a Nežáreckou ulicí vzniká biocentrum