25.5 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

Muzeum Jindřichohradecka: Českoslovenští vojáci na bojištích II. světové války

V letošním roce si připomínáme významné výročí sedmdesáti let od ukončení II. světové války, dosud největšího konfliktu v dějinách lidstva. Velkolepé oslavy budou probíhat na řadě míst v Evropě, včetně České republiky.

Čs. vojáci na bojištích II sv. válkyMuzeum Jindřichohradecka se ve spolupráci s Klubem historie letectví (dále Klub) Jindřichův Hradec rozhodlo připojit k institucím, které tuto událost připomenou, a otevírá výstavu s názvem „Českoslovenští vojáci na bojištích II. světové války“. Cílem autorů není podrobná analýza jednotlivých bojišť či všech našich jednotek, v nichž Čechoslováci během války působili. Nabízí spíše přehled zlomových okamžiků v historii II. čs. zahraničního odboje.

Výstava je sestavena zejména z fotografií pocházejících ze soukromých sbírek kurátora výstavy a z archivu Klubu, fotografické panely doplňují dobové předměty vojáků, pocházející převážně z let 1939-1945.

Téma zavede návštěvníky nejprve do období kolem 15. března 1939, záboru zbytku naší vlasti hitlerovci. Expozice postupně přiblíží pobyt našich vojáků nejprve v Polsku, odjezd početné skupiny do Francie a vytvoření Československého legionu v Polsku, který se odtud pod hrozbou německého zajetí vydal směrem k hranicím Sovětského svazu. Zde byli naši vojáci řadu let internováni, od roku 1942 za jejich podílu vznikala vojenská skupina pod vedením pplk. Svobody, která se účastnila významných bojů u Sokolova, o Kyjev a Dukelský průsmyk.

Hlavní část expozice bude věnována působení našich letců v bitvě o Francii a v bojích ve Velké Británii, dále pozemním obranným bojům našich pěších jednotek ve Francii v roce 1940 a vytvoření pozemní jednotky na Britských ostrovech, včetně obléhání významného přístavu Dunkerque od října 1944 do května 1945. Další významnou složkou odboje byli parašutisté, vysazovaní na naše území převážně z Velké Británie. Právě tito muži provedli atentát na říšského protektora Heydricha.

Významnou válečnou roli sehráli také vojáci 11. pěšího pluku „Východního“ pod velením pplk. Klapálka. Spolu s tímto velitelem prošli severní Afrikou až k libyjskému přístavu Tobrúk, kde zaznamenali nejslavnější kapitolu v dějinách této jednotky. V severní Africe působili rovněž českoslovenští vojáci v řadách Svobodných Francouzů.
Výstava „Českoslovenští vojáci na bojištích II. světové války“ bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 7. května v 16 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka a potrvá až do 6. ledna 2016. Srdečně Vás zveme k jejímu shlédnutí!

Vladislav Burian