8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

My a naše PROČ (KOUZLA JH)

Krásný den přeji všem.

Emoce
pixel2013 / Pixabay

Proč?

Protože neumíme odpouštět.

Protože neumíme pochopit druhé.

Protože neumíme omluvit druhé.

Protože neumíme přijmout názor, myšlenku, chování jiných.

Vidíme sama sebe, vidíme své ego – ego své duše, které se nám snaží dát najevo….jen já jsem ta správná, jen já jsem ta dokonalá, jen já jsem ta nejlepší, nade mne není.
A pak se potýkáme s tím Proč….

Moje JÁ říká: „Jsem to myslela dobře, jsem ti chtěla pomoc, jsem tě chtěla navést, myslím to jen pro tvoje dobro,…..“

A druhé – oponentní JÁ – svým opozičním postojem říká: „ale já umím sama přemýšlet, já mám svůj vlastní rozum, já mám své vlastní ego, já sama vím, co je pro mě dobré….!“
Naučme se respektovat jiné, nechat prostor jiným, byť máme pocit: „Jen já to zvládnu nejlépe, jen já vím, jak a proč…, poslechni mě, chci tě ochránit….“

Naučme se neodsuzovat jiné, za to, že s námi nesouhlasí, naučme se nedívat se na jiné skrz prsty, jen proto, že se na nás neusmáli, jen proto, že mají jiný názor, jiné životní hodnoty, jsou na nás nepříjemní.

Nikdy nevíme, jaká trápení momentálně teď prožívají, nikdy nevíme, co je k takovému postoji vedlo.

Naučme se, respektovat jiné a podívat se na to i z jiné stránky, ze stránky pochopení, odpuštění, vcítění.

Buďme s k sobě ohleduplní, než vyřkneme jedno špatné slovo, jednu špatnou myšlenku, než zvýšíme hlas v diskuzi,….. nadechněme se, zamysleme se, zda na protiargumentu není něco, zrnko pravdy, zamysleme se, že podrážděný člověk může prožívat i nějaká bolestivá období a zamysleme se nad tím, jak by právě vám v tomto období bylo.

Naučme se ovládat svá ega, ega své duše, nepravosti, nepochopení, která si myslíme, že se nám dějí. Protože každý vnitřní vztek, každá nepravost, která se nám jeví… „Je to proti mně“….. vyústí v porušení psychické rovnováhy a každá psychická nerovnováha má i své fyzické vyústění v nemocech, bolestech, zraněních.

Buďme na sebe opatrní, snažme se respektovat názory, nálady, pocity, potřeby druhých. Tělesnou schránku pro tento život máte pouze jednu a záleží jen na Vás, jak dlouho tato schránka bude Vaši duši sloužit.

Náš život, naše emoce, naše zdraví máme jen jedno. Pokud máme pocity, že se proti nám činí nepravosti, osud si na nás zasedl, je třeba být připraven na změnu, napravení, třeba i za pomoci odhalení minulých životů naší duše.

Vaše KOUZLA JH – Marta Lukácsová

(Článek v rámci placené inzerce.)