-1.1 C
Jindřichův Hradec
2.12. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 11. prosince 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. prosince 2019 sešli na své 39. schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

  • Zapojení 2. ZŠ Jindřichův Hradec do grantového projektu „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat intelligence“

V souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti vytvořil Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve spolupráci s dalšími organizacemi grantový program s názvem „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat intelligence“. 2. ZŠ dostane v rámci tohoto grantového projektu vysoce sofistikovaný router Turris Omnia včetně zapojení tohoto zařízení do budované sítě v rámci posílení ochrany kritické státní informační infrastruktury a předcházení kybernetickým útokům. Školu tak bude chránit stát z hlediska kybernetické bezpečnosti na úrovni opatření NBÚ a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKiB).

Škola zapojením do projektu neponese žádné finanční náklady a jediným závazkem pro školu je provozovat router jako vstupní prvek do sítě po dobu trvaní projektu tj. do 31. 12. 2021. Poté bude toto zařízení ponecháno účastníkům projektu nadále v provozu. Rada města schválila zapojení Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 do projektu s názvem „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat intelligence“.

  • Úprava úředních hodin a provozní doby Městského úřadu Jindřichův Hradec na konci roku 2019

Posledním pracovním dnem na konci roku 2019 je úterý 31. prosince. Úředními dny jsou stanoveny pondělí, středa a pátek pro celý Městský úřad Jindřichův Hradec a všechny pracovní dny pro pracoviště ověřování a Czech Point.

Ředitel Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec jako správce budovy Janderova 147/II sdělil, že dne 31. 12. 2019 bude pro veřejnost zkrácena provozní doba, a to tak, že všichni zaměstnanci včetně nájemců (tj. i zaměstnanci Městského úřadu Jindřichův Hradec) a veřejnosti musí budovu opustit nejpozději ve 12:00 hodin. V závislosti na výše uvedených skutečnostech nebude dne 31. 12. 2019 z technických a organizačních důvodů úřední den ani na pracovištích ověřování a Czech Point a provozní doba Městského úřadu je stanovena do 11:30 hodin.

  • Stavební úpravy objektu č.p. 56/V, Jindřichův Hradec

Rada města schválila dne 23. 10. 2019 návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č.p. 56/V, Jindřichův Hradec“. Objekt je v majetku města. Jako nejvýhodnější byla shledána nabídka firmy AGOS stavební a.s. Pelhřimov, která zhotoví dílo za cenu 2 929 525,13 Kč bez DPH v termínu 20. 1. 2020 – 31. 7. 2020.
Předmětem veřejné zakázky je zateplení svislých obvodových konstrukcí, zateplení části střešní konstrukce a konstrukce stropu k nevytápěné půdě. Původní sklobetonové tvárnice (luxfery) na schodišti budou vyměněny za okna s částečnou redukcí jejich ploch (zazdívky). Součástí zakázky je rovněž provedení modernizace objektové předávací stanice (OPS). V novém pojetí bude OPS schopna časových útlumů topení i ohřevů teplé vody dle předem nastavitelných provozních programů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka a montáž záchytného systému pro zpřístupnění střechy a provedení odvětrávání střešního a podstřešního pláště. Dále budou provedeny úpravy balkónů v 7. NP – hydroizolace.

  • Změna jízdních řádů městské hromadné dopravy (MHD) Jindřichův Hradec

Od 15. 12. 2019 se po mnoha letech zásadním způsobem mění jízdní řády rychlíkových vlaků – jejich křižování (potkávání) se přesouvá z K. Řečice do Jindřichova Hradce. Zlepšuje se tak návaznost na úzkokolejku směr Obrataň a zároveň dochází ke zkrácení cestovní doby do Brna. Při cestě do Prahy se zkracuje přestupní doba ve Veselí n. L. – cesta do Prahy se tudíž též zkracuje cca o15 min.

Na uvedené změny musí MHD reagovat – pokud se mění časové polohy návazných vlaků a jejich počet, je nutné promítnout tuto změnu do podoby a rozsahu MHD. V opačném případě by na sebe vlakové a autobusové spoje na nádraží nenavazovaly.

Změny v jízdních řádech MHD probíhaly tak, aby v ranní přepravní špičce byly přednostně uspokojeny přepravy a spojení na ustálené časy začátků směn významných zaměstnavatelů v Jindřichově Hradci (typicky na Kanclově, na Fruku) a obsluha jindřichohradeckých škol. Řešení návazností na vlaky bylo v ranní špičce všedního dne až druhou prioritou. Naopak po zbytek pracovního dne a o víkendu je naopak nová struktura provozu nastavena tak, aby přednostně umožňovala návaznosti na vlaky. Toto řešení vychází z dosavadních zkušeností z úprav MHD, kdy ranní špička je velmi citlivá na jakékoli posuny spojů i v řádu jednotek minut (nikdo nechce vstávat zbytečně brzo a zároveň nemůžeme do cíle dojet pozdě), zatímco odpoledne jsou cestující mnohem flexibilnější. V rámci komplexních změn se nově zavádí linka 42. Dochází tak k uspokojení dlouholetých požadavků místních částí Děbolín a Matná a zlepšení dostupnosti veřejné dopravy v obdobích, kdy je mezi dosavadními spoji veřejné linkové (regionální) dopravy velká, mnohdy i několikahodinová prodleva.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Náhledové foto: Ondřej Dohnal