Aktuálně

O čem rozhodovali radní 11. prosince 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 11. prosince 2019 sešli na své 39. schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

  • Zapojení 2. ZŠ Jindřichův Hradec do grantového projektu „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat intelligence“

V souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti vytvořil Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve spolupráci s dalšími organizacemi grantový program s názvem „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat intelligence“. 2. ZŠ dostane v rámci tohoto grantového projektu vysoce sofistikovaný router Turris Omnia včetně zapojení tohoto zařízení do budované sítě v rámci posílení ochrany kritické státní informační infrastruktury a předcházení kybernetickým útokům. Školu tak bude chránit stát z hlediska kybernetické bezpečnosti na úrovni opatření NBÚ a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKiB).

Škola zapojením do projektu neponese žádné finanční náklady a jediným závazkem pro školu je provozovat router jako vstupní prvek do sítě po dobu trvaní projektu tj. do 31. 12. 2021. Poté bude toto zařízení ponecháno účastníkům projektu nadále v provozu. Rada města schválila zapojení Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 do projektu s názvem „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat intelligence“.

  • Úprava úředních hodin a provozní doby Městského úřadu Jindřichův Hradec na konci roku 2019

Posledním pracovním dnem na konci roku 2019 je úterý 31. prosince. Úředními dny jsou stanoveny pondělí, středa a pátek pro celý Městský úřad Jindřichův Hradec a všechny pracovní dny pro pracoviště ověřování a Czech Point.

Ředitel Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec jako správce budovy Janderova 147/II sdělil, že dne 31. 12. 2019 bude pro veřejnost zkrácena provozní doba, a to tak, že všichni zaměstnanci včetně nájemců (tj. i zaměstnanci Městského úřadu Jindřichův Hradec) a veřejnosti musí budovu opustit nejpozději ve 12:00 hodin. V závislosti na výše uvedených skutečnostech nebude dne 31. 12. 2019 z technických a organizačních důvodů úřední den ani na pracovištích ověřování a Czech Point a provozní doba Městského úřadu je stanovena do 11:30 hodin.

  • Stavební úpravy objektu č.p. 56/V, Jindřichův Hradec

Rada města schválila dne 23. 10. 2019 návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č.p. 56/V, Jindřichův Hradec“. Objekt je v majetku města. Jako nejvýhodnější byla shledána nabídka firmy AGOS stavební a.s. Pelhřimov, která zhotoví dílo za cenu 2 929 525,13 Kč bez DPH v termínu 20. 1. 2020 – 31. 7. 2020.
Předmětem veřejné zakázky je zateplení svislých obvodových konstrukcí, zateplení části střešní konstrukce a konstrukce stropu k nevytápěné půdě. Původní sklobetonové tvárnice (luxfery) na schodišti budou vyměněny za okna s částečnou redukcí jejich ploch (zazdívky). Součástí zakázky je rovněž provedení modernizace objektové předávací stanice (OPS). V novém pojetí bude OPS schopna časových útlumů topení i ohřevů teplé vody dle předem nastavitelných provozních programů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka a montáž záchytného systému pro zpřístupnění střechy a provedení odvětrávání střešního a podstřešního pláště. Dále budou provedeny úpravy balkónů v 7. NP – hydroizolace.

  • Změna jízdních řádů městské hromadné dopravy (MHD) Jindřichův Hradec

Od 15. 12. 2019 se po mnoha letech zásadním způsobem mění jízdní řády rychlíkových vlaků – jejich křižování (potkávání) se přesouvá z K. Řečice do Jindřichova Hradce. Zlepšuje se tak návaznost na úzkokolejku směr Obrataň a zároveň dochází ke zkrácení cestovní doby do Brna. Při cestě do Prahy se zkracuje přestupní doba ve Veselí n. L. – cesta do Prahy se tudíž též zkracuje cca o15 min.

Na uvedené změny musí MHD reagovat – pokud se mění časové polohy návazných vlaků a jejich počet, je nutné promítnout tuto změnu do podoby a rozsahu MHD. V opačném případě by na sebe vlakové a autobusové spoje na nádraží nenavazovaly.

Změny v jízdních řádech MHD probíhaly tak, aby v ranní přepravní špičce byly přednostně uspokojeny přepravy a spojení na ustálené časy začátků směn významných zaměstnavatelů v Jindřichově Hradci (typicky na Kanclově, na Fruku) a obsluha jindřichohradeckých škol. Řešení návazností na vlaky bylo v ranní špičce všedního dne až druhou prioritou. Naopak po zbytek pracovního dne a o víkendu je naopak nová struktura provozu nastavena tak, aby přednostně umožňovala návaznosti na vlaky. Toto řešení vychází z dosavadních zkušeností z úprav MHD, kdy ranní špička je velmi citlivá na jakékoli posuny spojů i v řádu jednotek minut (nikdo nechce vstávat zbytečně brzo a zároveň nemůžeme do cíle dojet pozdě), zatímco odpoledne jsou cestující mnohem flexibilnější. V rámci komplexních změn se nově zavádí linka 42. Dochází tak k uspokojení dlouholetých požadavků místních částí Děbolín a Matná a zlepšení dostupnosti veřejné dopravy v obdobích, kdy je mezi dosavadními spoji veřejné linkové (regionální) dopravy velká, mnohdy i několikahodinová prodleva.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Náhledové foto: Ondřej Dohnal

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít