27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 16. ledna 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 16. ledna 2019 sešli na své schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Vodojem nemocnice – sanace stavby

zima jindřichův hradec ilustračníPředmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny, sklobetonových výplní otvorů, oken a dveří, oprava fasády a nový hromosvod. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 924 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 6. 5. 2019 až 31. 8. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.

  • Oprava zadního traktu objektu č.p. 174/I

Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy, fasády a oken zadního traktu objektu, dále bude provedeno zateplení stropu a obnova izolace na terasách.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 535 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou  15. 4. 2019 až 31. 7. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.


  • Jmenování předsedy a tajemníka komise pro hodnocení nabídek veřejných zakázek

Usnesením rady města č. 1181/36R/2018 byla jmenována komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek. Dne 8. 1. 2019 proběhlo první jednání této komise, na kterém byli členové komise seznámeni s předmětem činnosti komise, s postupy zadávání zakázek a byli požádáni o nominaci náhradníků. Rada města po projednání jmenovala předsedou komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek radního Bohumila Komínka a tajemníkem komise vedoucího odboru rozvoje Vladimíra Kramperu.

  • Zámecký pivovar – předložení žádosti o dotaci do Havarijního programu MK

Ministerstvo kultury ČR každoročně vyhlašuje Havarijní program na obnovu nemovitých kulturních památek. Odbor rozvoje má připravenou projektovou dokumentaci na dokončení provizorního zastřešení střední části objektu zámeckého pivovaru. Rada města po projednání schválila podání žádosti o dotaci do Havarijního programu MK na dokončení provizorního zastřešení objektu zámeckého pivovaru dle předloženého návrhu.

Předpokládané náklady dle projektové dokumentace činí 2 040 tis. Kč bez DPH, maximální možná výše dotace je 60 % uznatelných nákladů. V roce 2017 bylo provedeno provizorní zastřešení západní části nákladem 4 384 tis. Kč z rozpočtu města, v listopadu 2018 vydal Krajský úřad Jihočeského kraje výzvu k provedení prací na zakrytí budovy do 30. 4. 2019. V případě přidělení dotace z havarijního programu by práce musely být provedeny a vyúčtovány do 31. 12. 2019.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města