25.5 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 22. ledna 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 22. ledna 2020 sešli na své 3. schůzi.

  • Kulturní akce v KD Střelnice a Kapli sv. Maří Magdaleny za IV. čtvrtletí 2019
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada města vzala na vědomí informaci o uspořádaných akcích ve výše zmiňovaných kulturních stáncích za poslední tři měsíce roku 2019. V KD Střelnice se uskutečnilo ve zmiňovaném období celkem 60 akcí, z čehož návštěvnost pořadů organizovaných samotným kulturním domem činila 3 219 osob. V kapli sv. Maří Magdaleny se realizovalo 21 akcí, pořady organizované KD Střelnice navštívilo 447 diváků. V kině se odehrálo ve IV. čtvrtletí roku 2019 celkem 181 představení, které navštívilo 14 805 diváků. K dispozici jsou tak již kompletní čísla za celý rok 2019, která vyznívají veskrze pozitivně. Celkem se v prostorách divadelního sálu KD Střelnice uskutečnilo 207 pořadů nejrůznějších žánrů. Např. samotná divadelní představení se těšila průměrné návštěvnosti 400 diváků na vystoupení. Kino promítalo 590 filmů, přičemž celková návštěvnost činila 43 509 diváků, což v jednosálovém kině představuje úctyhodné číslo 74 diváků na každé promítání.

  • Výměna dlažby na chodbě pavilonu 4. základní školy – Vajgar 592

Rada města schválila zadání veřejné zakázky (VZ) na výměnu dlažby na chodbě v 2. nadzemním podlaží pavilonu U12. Předmětem zakázky je výměna dlažby na chodbě a na dvou podestách schodiště. Stávající slinutá dlažba je na mnoha místech popraskaná, uvolněná a vyboulená. Proto je po sejmutí stávající podlahy požadována oprava podkladu a položení nové slinuté dlažby, renovace všech soklů a obložení podezdívky pod celým zábradlím schodiště jakožto i opravy přilehlého olejového nátěru. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020.

  • Výměna oken, renovace boční a čelní fasády 1. základní školy – Štítného 121

Rada města schválila přidělení VZ firmě FPM-BECON spol. s r.o. z Milevska. Předmětem VZ je oprava jihovýchodního a jihozápadního průčelí včetně nátěrů fasády a výměny stávajících oken za nová. Dále budou vyměněna dvě okna v přízemí objektu v prostoru skladu dílen a zazděny vstupní dveře v obvodové stěně tohoto skladu. Současně bude vyměněn i spodní díl hlavních vstupních dveří do objektu z ulice Štítného. Hodnota a termín realizace VZ: 4 261 934,00 Kč bez DPH, 20. 6. 2020 – 30. 8. 2020. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020.

  • Rekonstrukce ulice Václavská – 2. etapa

Rada města schválila přidělení VZ firmě Jindřichohradecké montáže s.r.o. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Václavská v celém uličním prostoru včetně rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace, výstavby nové dešťové kanalizace, stavebních úprav veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě. Rekonstrukce bude provedena v úseku navazujícím na 1. etapu (za křižovatkou s ulicí Mlýnská) po křižovatku s ulicí U Nemocnice (k šachtě Š14) včetně křižovatky. Součástí zakázky je i dodávka a montáž zastávkového a kontejnerového přístřešku. Realizace si vyžádá mj. změnu provozu linek autobusů MHD i regionálních spojů. Hodnota a termín realizace VZ: 16 794 637,79 Kč bez DPH, 1. 3. –
31. 8. 2020. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec