1.6 C
Jindřichův Hradec
27.02. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 6. listopadu 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 6. listopadu 2019 sešli na své 35. schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Ing. Jan Mlčák MBA (Patrioti).

  • Veřejná zakázka „Rolba – na úpravu ledové plochy“
Jindřichův Hradec – ilustrační foto: Amálie Buřilová

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., návrh na zadání veřejné zakázky „Rolba – na úpravu ledové plochy“. Jedná se o rolbu, která bude pořízena jako náhrada za dosavadní rolbu ZAMBONI (r. v. 2005). Nový stroj, s bezemisním elektropohonem, bude používán pro úpravu ledové plochy na zimním stadionu.

  • Udělení pamětní medaile města Jindřichův Hradec

Rada města schválila udělení pamětní medaile města Jindřichův Hradec bývalému starostovi partnerského města Zwettl Herbertu Prinzovi. Rada města tak ocenila jeho zásluhy o všestranný rozvoj přátelských vztahů a občanských aktivit v rámci smlouvy o partnerské spolupráci i mimo ní. Město Zwetll udělilo svému předchozímu starostovi čestné občanství. K této příležitosti se konal slavností akt, na který byl pozván i starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, který medaili osobně předal.

  • Akumulace dešťové vody, úprava parkoviště v ulici U Knihovny

V souvislosti s projektovou přípravou opravy parkoviště u knihovny byla po konzultaci s odborem životního prostředí vyhledána možnost získání dotace na změnu povrchu parkoviště a zachycení dešťových vod ze střechy objektu knihovny.
Projekt navrhuje zbudování dvou akumulačních nádrží, do kterých bude svedena dešťová voda ze střechy knihovny. Nádrž bude osazena ponorným čerpadlem pro další využití dešťové vody. Součástí projektu je také změna živičného povrchu stávajícího parkoviště. Stávající povrch bude nahrazen vodopropustnou dlažbou, která je schopna absorbovat ropné látky. Akumulovanou vodu bude možné využívat Službami města pro zavlažování zeleně ve městě. Na takto koncipovaný projekt je možno žádat o výraznou dotaci na Ministerstvu životního prostředí.
Rada města schvaluje předložení projektové žádosti „Akumulace a využití dešťové vody k.ú. Jindřichův Hradec, ul. U Knihovny 1173“ do 119. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí.

  • Úprava křižovatky místních komunikací (MK) na sídlišti Vajgar před č. p. 722

Rada města schválila 16. 10. 2019 návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava křižovatky MK na sídlišti Vajgar před domem č. p. 722.“ Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy křižovatky MK na sídlišti Vajgar: rozšíření plochy vozovky, úpravy chodníků, odvodnění a přemístění stožáru veřejného osvětlení. Rozšíření křižovatky je potřebné mj. pro objízdnou trasu MHD v době rekonstrukce další části Václavské ulice.
Jako nejvhodnější zhotovitel byla vyhodnocena firma SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice. Rekonstrukce bude realizována v termínu 18. 11. – 13. 12. 2019 za cenu 697 592,12 Kč bez DPH.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec