-1 C
Jindřichův Hradec
19.04. 2024
Články

Otevřená OKNA zvou na sobotní setkání s hudbou a těmi kdo ji milují

Motto:
„O milosrdenství Páně budu zpívat navěky…“ Text mnoha kantát i chorálů

Celý letošní rok je v Oknech zaměřen na oslavy 15. výročí organizace. Připomněli jsme se výstavou v muzeu, benefičním plesem, sportovními závody, tábory. A v říjnu chystáme krásnou událost – slavnostní benefiční koncert, kde vystoupí pěvecké sbory Smetana, Jakoubek a Chrámový sbor Adama Michny, dvě společně interpretované skladby doprovodí Komorní soubor JHSO.

Koncert pro OKNAUž mnoho let únavné šedivo v mezilidských vztazích prozařuje schopnost těchto hudebních těles nejenom domluvit se, ale – a to hlavně – realizovat společné projekty. Je v tom veliká síla a naděje, protože tam, kde se ke spolupráci dokáže sejít velká skupina lidí, domluvit se a něco společně vytvořit, vzniká ozdravné jádro pro další společenské bytí. Hudba léčí a spojuje. V Oknech s klienty muzicírujeme každý týden, na táborech i na různých akcích. Na chvíle s hudbou se všichni velice těší. Mají možnost zvolit si, co budeme zpívat, mají možnost přinášet do hudebních chvilek svá přání. Stejnou možnost nyní dává i Petr Mottl v Prodejní galerii Okénko jejím návštěvníkům – mají možnost požádat Petra, aby jim zahrál na klávesy jejich oblíbenou píseň. Přítomnost živé hudby neuvěřitelně prozářila bytí v galerii. Mnozí návštěvníci stojí i venku a naslouchají tónům, linoucím se z otevřených dveří. Je to sdílená radost. Radost o to větší, o co složitější byla Petrova cesta k pracovnímu uplatnění. A právě i s tímto skvělým muzikantem se setkáme na Koncertě pro Okna dne 6. října v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Proč zrovna tam? Před lety byl jedním z prvních podporovatelů Oken pan probošt Václav Habart. Nejen že povolil první sídlo organizace na „Gobelínce“ – měli jsme tam klubovnu pro dobrovolnický program. Později nás i významně finančně podpořil. A hlavně – dodával odvahu i ve chvílích pochyb a únavy. Tímto hudebním setkáním se tedy Okna s velikým díkem vrací do míst, kde byl povzbuzen jejich začátek. Skutečnost oslavy s duchovní hudbou může dát velký impuls do dalšího putování organizace. Těším se na společné skladby sborů i orchestru.

Zazní Mozartovo Misericordias Domini a Bachovo Jesu, ty jsi moje síla. Tato volba je opravdu velmi tematická. Milosrdenství je v práci neziskové organizace opravdu velmi potřebné – bez něj by se některé osudy nemohly pohnout dál…. A čerpat sílu pro práci opravdu potřebujeme. Každý ji čerpá jinak a jinde, nicméně jedním z velkých a mohutných zdrojů je pro řadu z nás právě víra, mnohdy vyjádřená hudbou a zakončená vděčným tichem.

Drahomíra Blažková

Náhledové foto: PactoVisual / Pixabay