10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

Památníky a sochy na zámku | Jindřichohradecké sochy a památníky

Ani areál nejvýznamnější jindřichohradecké památky není úplně prostý sochařské výzdoby. Za posledních pánů z Hradce, hlavně za Jáchyma a Adama II., došlo na nákladnou přeměnu gotického hradu na reprezentativní a pohodlný renesanční zámek.

Nedílnou součástí Adamova stavení se stal i sochařsky zdobený portál, který na zakázku vytvořil mistr Antonio Cometa v roce 1589. Vstup získal podobu brány zaklenuté středovou archivoltou a bočními štítovými tympanony na kladí, které je podpíráno na každé straně dvěma toskánskými sloupy na kamenném piedestalu se lvími hlavami. Do vrcholového tympanonu umístil autor kartuše s reliéfy znaků Adama II. z Hradce a jeho manželky Kateřiny z Montfortu. V roce 1594 byl vstup uzavřen ozdobnou mříží s rostlinnými a zvířecími motivy. V následujícím století získal portál další sochařskou výzdobu v podobě ženských postav umístěných do nik ve hmotě budovy. Štukové sochy žen jsou usazeny tak, aby byly viditelné v mezerách mezi předsazenými sloupy. Sochy stylově zapadají do přechodného období kolem poloviny 17. století a kvalitou odkazují na místní produkci, již bez účasti školených italských štukatérů pozdní renesance. Svým statickým postojem jsou blízké stylu řezby postav ve městě působícího Wolfganga Ecka, kterému jsou připisovány například raně barokní párové oltáře zakladatelů jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského.

Ve stejné době, kdy se budovalo Adamovo stavení, začala úprava zástavby skalnatého výčnělku nad Nežárkou. Na místě zbořené hradební věže byla v letech 1591–1596 postavena perla zaalpské renesance, kruhový altán nazývaný rondel se skvostně zdobenými štukovými interiéry. Sochařsky zdobený portál přisuzovaný Hanuši Maurerovi byl osazen později. Obsahuje totiž hohenzollernský erb, který směřuje dataci vzniku do let 1598–1604, tedy až do období po sňatku Jáchyma Oldřicha z Hradce s Marií Maxmiliánou rozenou z Hohenzollern-Sigmaringen. Boky portálu s aliančními znaky zdobí na každé straně cherubín, pyramidka, lví hlava a vysoký reliéf ženské postavy nazývané karyatida.

K ozdobě rondelu přibyly v roce 1680 čtyři štukové sochy a dvě ozdobné mušle. Ze všech soch se dochovala pouze jedna, která unikla zkáze i díky tomu, že byla v 19. století umístěna uvnitř rondelu, který sloužil jako sklad zvěřiny. Socha zobrazuje souboj Herakla s nemejským lvem. Svalnatého, dynamicky pojatého bojujícího řeckého poloboha stvořila ruka Innocence Comety, který v průběhu let 1674–1675 pracoval se svým otcem Giovannim Bartolomeem na zakázce pro Jáchyma Slavatu na bohaté vnitřní výzdobě kostela Nejsvětější Trojice v Klášteře u Nové Bystřice. Po dokončení se v prostorách rondelu uskutečnilo plno významných událostí – probíhaly zde slavnosti u příležitostí návštěv císaře Leopolda s císařovnou Klaudií, arcivévody a pozdějšího císaře Karla VI. a císařovny Alžběty Kristýny.

Jakub Valášek (NOVUM 2022/08)