Aktuálně

Péče o památky (800 let Jindřichova Hradce #9)

Město Jindřichův Hradec bylo vždy považováno za významné historické město s množstvím kvalitních památek. Když se proto po polovině 20. století začala formovat moderní státní památková péče i na území českých zemí, byl Jindřichův Hradec v „prvních vlnách“ řešených lokalit. Městská památková rezervace na jeho území byla vyhlášena výnosem Ministerstva školství a kultury dne 31. srpna 1961. Ochrana památkových kvalit území města byla pak dále posílena vyhlášením ochranného pásma městské památkové rezervace rozhodnutím Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci ze dne 10. prosince 1987.

Kromě památkově chráněného území se v Jindřichově Hradci nachází velmi významné množství jednotlivých nemovitých kulturních památek. Na území městské památkové rezervace je jich nyní 120 a na území mimo rezervaci dalších 85. Spolu s 16 památkami v místních částech tak město Jindřichův Hradec „obhospodařuje“ celkem 221 kulturní památku. Tyto památky svým původem sahají od 13. století po století 20. Ty nejstarší zároveň patří k těm nejmonumentálnějším – nejstarší románsko-gotická část zámku, kostel sv. Jana Křtitele, zbytky gotického městského opevnění. Gotického původu je rovněž většina měšťanských domů v jádru města a podstatná část zámeckého areálu a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Renezance a baroko pak přidalo další významné monumentální památky – jezuitskou kolej se seminářem, areál františkánského kláštera, městský špitál, zámecký pivovar, v renezanci byla dotvořena podoba měšťanských domů. Historickou podobu středu města pak dotvořil velký požár v roce 1801, v jehož důsledku většina goticko-renesančních památek dostala klasicistní tvář. Období pozdější již nejsou tak plodná – město ekonomicky a populačně stagnovalo, což se projevilo i na stavebním rozvoji. Mělo to ovšem i svoji pozitivní stránku, neboť díky tomuto procesu se dochovalo unikátní množství památek v celém městě.

Ke zrychlení rozvoje Jindřichova Hradce pak došlo ve 20. století. Ovšem zhodnocení tohoto období z hlediska památkové péče bude moci provést až další generace památkářů.

Památkový zákon z roku 1987je podobně konstruován jako obdobný zákon rakouský. Zákon vcelku odpovídající má, či měl, málo zřejmých slabin, jako zbytečné omezování vlastníků památkově nechráněných nemovitostí a bezzubost sankčních ustanovení.
Jindřichův Hradec díky svému památkovému bohatství je a zůstane lákavým cílem pro návštěvníky z celého světa.

Jaroslav Pikal (zdroj – Informační centrum Jindřichův Hradec)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít