13.6 C
Jindřichův Hradec
15.04. 2024
Uncategorized

Přednáškový cyklus ŠLECHTICKÉ NE/VŠEDNOSTI | Zámek Třeboň

  • pátek 17. června 2022 / 19.00 hodin
  • pátek 19. srpna 2022 / 19.00 hodin
  • pátek 16. září 2022 / 19.00 hodin
  • pátek 21. října 2022 / 19.00 hodin
  • Zámek Třeboň,

Srdečně Vás zveme na 3. ZÁMECKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS u příležitosti letošního tematického roku Národního památkového ústavu ROK ŠLECHTICKÝCH SLAVNOSTÍ

Osobnosti provázané s dějinami zámku žili rozdílné životy a určitý řád pro dané příběhy přinášel nečekané i dlouho očekávané události, které byly povinností, nucenými slastmi i strastmi, ale i povinnostmi dle hierarchie ve společnosti. Na poslední cestě pozemské si však byli všichni rovni.

ŠLECHTICKÉ NE/VŠEDNOSTI
KORUNOVACE * KAVALÍRSKÉ CESTY
LOVECKÉ ZÁBAVY * SVATBY * POHŘBY

přednášky se konají ve Schwarzenberském sále zámku, vždy od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné


pátek 17. června 2022 / 19.00 hodin
Mgr. Anna Kubíková
„Zlatá svatba Adolfa Josefa a Idy ze Schwarzenbergu“
Dne 4. června roku 2022 uplyne 165 let od oslav zlaté svatby knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu a kněžny Idy, rozené z Liechtensteinu. V celé historii schwarzenberského rodu to byla jediná zlatá svatba a oslavy byly pojaty velkolepě. Zlatým hřebem oslav byl oběd, podávaný 4. června 1857 v jízdárně hlubockého zámku, kterého se zúčastnilo 127 osob, mezi nimiž dominovali „zlatí manželé“. U tabule seděly, mimo řadu jiných hostů, všechny jejich děti a většina vnuků. Zachovala se řada tzv. blahopřejných adres, které mají podobu knih. Na památku zlaté svatby byla tehdy otevřena tzv. Jubilejní cesta na Třeboňsku.


pátek 15. července 2022 / 19.00 hodin
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
„Zrod kosmopolitní aristokracie:
kavalírské cesty české šlechty v raném novověku“


pátek 19. srpna 2022 / 19.00 hodin
PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.
„Lovecké zábavy Schwarzenbergů v jižních Čechách“


pátek 16. září 2022 / 19.00 hodin
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
„Barokní korunovace a česká šlechta“
Královské korunovace byly bezesporu nejimpozantnější slavností, které české země v raném novověku zažívaly. Jejich jádrem byla korunovační mše ve svatovítském chrámu v Praze. Tato slavnostní bohoslužba však byla doprovázena sérií dalších festivit, jejichž středem sice byl nově pomazaný panovník, ale na nichž se podíleli vedle nejvyšších církevních představitelů i šlechtici vystupující jak v roli diváků, tak i aktivních účastníků. Právě oni měli nezanedbatelný podíl na celkové kulise slavnosti i na zdárném provedení rituálních úkonů, nezbytných pro legitimitu nově nastupujícího krále.


pátek 21. října 2022 / 19.00 hodin
Mgr. Jan Bouška
„Poslední pouť prince Waltera a schwarzenberský pohřební rituál“


změna termínu a programu vyhrazena