16.2 C
Jindřichův Hradec
23.05. 2024
Články

Ptáme se lídrů #8: Hazard ve městě

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníVážení návštěvníci,

přinášíme vám další pokračování předvolebního seriálu, ve kterém jsme se rozhodli pokládat lídrům devíti jindřichohradeckých kandidátních listin otázky, které se týkají života v Jindřichově Hradci. Lídři mají vždy několik dní na odpověď. Délka odpovědi je na každém z nich. Odpovědi zveřejňujeme v takovém pořadí a v takové podobě, v jaké k nám dorazily.

Otázka #8: Jaký je Váš postoj k otázce hazardu ve městě? (další otázka od čtenáře)


  •  Vladislav Burian – SNK ED

Hazard do města, jakým je Jindřichův Hradec, nepatří. Nejsme Las Vegas ani Karlovy Vary s profi hernami. Vím, že jsou lidé závislí na hazardu a třeba automaty jsou jejich denní zábavou, ale můj názor je jednoznačný: NE v Jindřichově Hradci!


  • Vladimír Prokýšek – KSČM

Hazard je třeba omezit, zejména tak, aby byl nedostupný pro mladistvé. Ostatní, registrované herny bych neomezoval, ale měla by být prováděna častá kontrola těchto provozů. Pokud nedodržují pravidla, byl bych pro jejich zrušení. Prostě jednou a dost.


  • Jan Jirků – KDU-ČSL
Osobně jsem zastáncem toho, že veškerý legální hazard by měl být regulován a směřován mimo obytnou část města. Například vyhláškou o minimální vzdálenosti zařízení, kde je provozován hazard, 200 m od nejbližšího obydlí,v ideálním případě do jedné lokality, pod stálým kamerovým dohledem Městské policie.

  • Tomáš Blábolil – ODS
V obecné rovině jsem určitě proti hazardu, ale myslím, že je velmi důležité zvážit všechny dopady (ekonomické), které zrušení hazardu přinese. Nechci, aby naše děti chodily kolem blikajících heren v centru města. Otázkou je, kde a za jakých okolností hazard ponechat. Myslím, že úplné zrušení heren nepovede k tomu, že ti co hrát chtějí, hrát nebudou a jediný efekt, který z toho bude, bude ten, že vzniknou černé herny, ze kterých nebude stát a rozpočty měst mít vůbec nic.

  • Stanislav Mrvka – ČSSD
Hazard je průmysl, který je ovládán silnou lobby. I když se podařilo ve městě působení heren vyhláškou omezit v památkové zóně, dodnes není ukončen proces správních řízení odejmutí licence hernám, které v této památkové zóně působí. Mluvím o lobby proto, že si lidé mající na tom zájem vymohli při schvalování zákonů takové podmínky, které město nemůže ovlivnit. Je ale určitě na stole otázka, zda nezakázat jakékoliv herny v celém městě. Možné to určitě je, ale pokud se pamatuji, tak nikdy žádný úplný zákaz nic nevyřešil. Pokud někdo bude chtít hrát, tak si cestu vždy najde. Proto se mi nejvíce líbí pojem regulace hazardu a nejelegantnější by bylo někde na pokraji města kasino, které by mělo jasná pravidla a kontrolní mechanizmus. Toho se asi nedočkám a tak naším úkolem bude vytvořit společensky přijatelné podmínky, nebo vyhlásit veřejné hlasování o úplném zákazu. Je však potřeba kalkulovat i s příjmem, kdy sportovci, kultura i sociální služby byli podpořeni z výtěžku příjmů z hazardu nemalými finančními částkami. Proto si myslím, že regulace rozhodně ano. Je nutné stanovit zákonem jasná, ale hlavně vymahatelná pravidla a také stanovit technické podmínky provozu, zejména provozní dobu, aby se na provoz těchto zařízení nevázala další trestná činnost.

  • Pavel Vejvar – Volba pro město

Hazard je již ve městě v současné době regulován městskou vyhláškou, když je zakázáno provozování heren na území městské památkové rezervace. Nepodlehnu lacinému populismu a nebudu hlásat – město bez hazardu. Stávající i připravovaná legislativní úprava to neumožňuje a se vší pravděpodobností umožňovat nebude. Vydání vyhlášky o absolutním zákazu výherních hracích automatů a jiných technických zařízení tohoto typu na celém území města včetně jeho místních částí by tudíž bylo jen přiděláváním zbytečné práce Ústavnímu soudu.


  • Jiří Toufar – ANO

Výherní automaty a hazard se snaží města již několik let regulovat např. vyhláškami omezujícími dobu provozu, počet i umístění automatů. Obyvatelé našeho města by se ve většině k zákazu hazardu rovněž připojili. Řešení je v zastupitelstvu města, které může omezení, případně úplný zákaz hazardu ve městě, prosadit. Různá města řeší tuto otázku různě – formou petic proti hazardu nebo uspořádáním místního referenda (aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35% voličů ). Ideální by bylo, aby se např. takovéto referendum konalo současně s komunálními volbami, což v našem městě není a důvodem může být i to, aby rozhodlo až nové zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb.

Celková touha lidí, věřím, že i v našem městě, zbavit se hazardu je poměrně značná a lidi tato otázka trápí. Na druhé straně je rovněž třeba říci, že tolerancí hazardu by město přišlo o značnou částku peněz, které putují do sportu, kultury a muselo by hledat náhradu zdrojů příjmů. Přes tyto skutečnosti má hnutí ANO ve svém volebním programu připravovat a koordinovat programy směřující k potlačení drogových a jiných nežádoucích jevů – sem patří hlavně hazard v našem městě. Tuto problematiku chce řešit na celostátní úrovni i vláda, a proto 15. 9. 2014 rozhodla, že proti hazardu bude bojovat stejně jako proti drogám, což by mohlo městům v boji proti hazardu výrazně pomoci. Jak jsem již uvedl, postoj hnutí ANO a i můj osobní názor je, hazard v našem městě v maximální míře regulovat, případně zcela zakázat.


  • Oldřich Máca – Koalice Piráti, Zelení a Změna

Hazardu se detailně věnujeme na svých volebních webových stránkách. Proto jako odpověď uvádíme již zpracovaný článek.

Spustí se dřív lavina obecních prohibičních vyhlášek, nebo stát uváže hazard znovu na řetěz? Chtěl bych uvést na pravou míru informace ze staršího článku Jindřichohradeckého deníku, který informoval o rozdělování peněz z hazardu ve městě. Úvodem je třeba říct, co představuje hazard a co se skrývá za pěti rozdělovanými miliony, které přistály do obecního rozpočtu. Podle mnou osloveného odborníka tento objem příjmu města představuje zhruba 100 milionů protáčených v hazardních hrách. To je roční objem peněz v rukou hazardních hráčů, který pak citelně chybí rodinám a místní ekonomice. Určitě nemusím připomínat, že hazard je navíc významným zdrojem majetkové kriminality. Gambleři tak ročně prohrají asi 25 mililonů. Nechávám na fantazii čtenáře, kolik to asi představuje bezdomovců, dětí v dětských domovech a zničených rodin.

Vyjádření pana místostarosty Vejvara, že se už příští rok projeví vyhláška o omezení automatů, je mírně řečeno zavádějící, protože pravděpodobně nastane zcela opačný efekt. Jeho vyjádření vyvolává dojem, že město něco pro omezení hazardu účinně udělalo. Není to pravda. První vyhláška města k hazardu z listopadu roku 2011 se pokusila vytlačit herny z historického centra města, což se minulo účinkem, a druhou vyhláškou se reagovalo na to, že se to nepodařilo, a stanovilo gamblerům na 6–8 hodin noční klid. Jinak se nedá nazvat ono “omezení” provozu heren na 6.00 – 24.00, popř. 22.00 hodin. Vzhledem k rozsahu omezení typů her ve vnitřním městě první vyhláškou to navíc vypadá, jako by zastupitelé chtěli ze stávajících heren vytvořit kasina, protože těch se vyhláška nijak nedotýká.

V našem městě máme 14 oficiálních heren se 105 povolenými videoloterijními terminály, automaty a lokálními loterijními systémy, které provozuje 11 akciových společností. Licence na provozování každého jednotlivého automatu vydává ministerstvo financí. To také na základě postupu města může zahájit správní řízení o odejmutí licence. Díky rozhodnutí Ústavního soudu mohou obce regulovat nebo zakázat provoz automatů na svém území. To bude mít ovšem za následek tzv. NIMBY efekt popsaný aplikovanou matematikou (z anglického Not In My Back Yard – ne na mém dvorku). Jak bude postupovat regulace videoloterijních terminálů obecními vyhláškami, tak kdo je nezakáže dostatečně rychle, bude jimi zahlcen. Tedy pokud město rázně nezakročí, hrozí, že se k nám budou další automaty stěhovat z měst, které jejich provozování zakázaly.

Prozatím město udělalo neúčinný kosmetický pokus. Přelévání hazardu z centra na sídliště určitě není řešení negativních jevů spojených s hazardem. Bude nutné vůči hazardu zakročit zakazující vyhláškou. Naše koalice ji navrhne. Pozitivní efekt laviny obecních prohibičních vyhlášek snad bude v tom, že vláda si uvědomí, že je třeba hazardní byznys uvázat znovu na řetěz.

Seznam heren a majitelů VLT-terminálů, návrh vyhlášky a další detaily z loterijního zákona jsou publikovány na našich webových stránkách.


  • Vojtěch Duba – TOP 09

K omezení hazardu už tomto volebním období došlo – v centru města jsou automaty zakázány zcela, byť někde ještě dobíhají licence povolené ministerstvem financí. Pokud bude poptávka po zákazu na celém území města, nemáme problém ho podpořit. Negativní dopady tohoto byznysu jsou zřejmé a je-li město v dobré finanční kondici, snadno se objede i bez příjmů z poplatků za provoz automatů.