Aktuálně

Restaurované a digitalizované staré tisky a rukopisy ze sbírky Muzea Jindřichohradecka

Knihovna Muzea Jindřichohradecka připravila pro všechny příznivce knihy ojedinělou a na dlouhou dobu též poslední možnost vidět soubor originálů nejzajímavějších 22 starých tisků a 6 rukopisů ze svých sbírek. Všechny vystavené svazky byly totiž v roce 2014 digitalizovány a jsou on-line bez omezení zpřístupněny na stránkách digitální knihovny MANUSCRIPTORIUM.

1aVětšina vystavených svazků byla v posledních letech podrobena komplexnímu a finančně náročnému restaurátorskému zásahu, a také proto je do budoucna žádoucí omezit manipulaci se svazky na minimum a uložit je do vhodných stálých klimatických podmínek moderních klimatizovaných depozitářů našeho muzea.

Soubor starých tisků a rukopisů připravených pro digitalizaci obsahoval celkem 28 svazků a byly do něj vybrány nejcennější a zároveň nejunikátnější knihovní jednotky celé sbírky. Velkou část tohoto souboru tvoří jindřichohradecké tisky z nejstaršího období působení tiskárny ve městě – z 18. století. Vybrané rukopisy a staré tisky mají značný význam jak v celostátním kontextu, tak pro své široké regionální souvislosti. Digitalizace tohoto souboru přispěje k uchování a zpřístupnění nejcennějších a nejvyužívanějších rukopisů a tisků ze sbírky našeho muzea a usnadní tak jejich využívání širokou odbornou badatelskou veřejností i školami.

Knihy a rukopisy byly součástí prv-ních darů pro muzeum, které bylo zalo-ženo v roce 1882. Nejstarší vystavený svazek je zároveň také nejstarším ruko-pisem muzejní sbírky a patří též k nej-starším přírůstkům sbírky. Latinský graduál, tedy slovy 19. století „rukopisný graduálník“ pocházející z počátku 16. století, daroval našemu muzeu 24. 11. 1882 jindřichohradecký probošt Vilém Platzer. Rukopisy jsou v souboru1b zastoupeny také zajímavými modlitebními knihami s úzkým vztahem k jižním Čechám nebo přímo k Jindřichohradecku. Vynikají bohatě zlatem zdobené výpravné rukopisné Modlitby dvou svatých sester Gertrudy a Mechtyldy z roku 1780, které muzeu darovala na počátku 20. století chovanka jindřichohradeckého špitálu, unikátní rukopis německé modlitební knihy z  2. poloviny 18. století provenienčně související s nedalekým Rodvínovem nebo francouzská modlitební kniha z roku 1765 s modlitbami k sv. Janu Nepomuckému.

1Největší digitalizovaná kniha, Album s rytinami zvířat z počátku 17. století, náleží do souboru starých tisků. Doplnila je Kniha lékařská Jana Černého s řadou rukopisně dopsaných a ilustrovaných stran z roku 1517, konvolut 38 humanistických příležitostných tisků z let 1583–1619 a tisk Zlatá jindřichohradecká mariánská růže z roku 1688. Z fondu jindřichohradeckých tisků na ni navázalo další vydání téhož titulu, tentokrát již z Hilgartnerovy tiskárny z roku 1764. Nejstarším a též nejmenším digitalizovaným titulem je tisk z dílny tiskaře Jakeše z roku 1720 pro mariánské bratrstvo v Rokycanech, časově nejmladším digitalizovaným titulem je pak Malý zlatý nebeklíč z roku 1796, který byl zároveň prvním tiskem Josefa Landfrase.

Výstavu doplní představení některých digitalizačního pracoviště AIP Beroun, které digitalizaci realizovalo a pedagogických pracovišť pro restaurátory, s nimiž naše muzeum spolupracuje – Vyšší odborné a Střední průmyslové školy grafické v Praze a Ateliéru restaurování papíru Univerzita Pardubice.

Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 6. října 2015 ve výstavní síni “V jezuitském semináři” na Balbínově náměstí a potrvá do 8. listopadu 2015.

Štěpánka Běhalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít