21.9 C
Jindřichův Hradec
20.05. 2024
Články

Restaurované a digitalizované staré tisky a rukopisy ze sbírky Muzea Jindřichohradecka

Knihovna Muzea Jindřichohradecka připravila pro všechny příznivce knihy ojedinělou a na dlouhou dobu též poslední možnost vidět soubor originálů nejzajímavějších 22 starých tisků a 6 rukopisů ze svých sbírek. Všechny vystavené svazky byly totiž v roce 2014 digitalizovány a jsou on-line bez omezení zpřístupněny na stránkách digitální knihovny MANUSCRIPTORIUM.

1aVětšina vystavených svazků byla v posledních letech podrobena komplexnímu a finančně náročnému restaurátorskému zásahu, a také proto je do budoucna žádoucí omezit manipulaci se svazky na minimum a uložit je do vhodných stálých klimatických podmínek moderních klimatizovaných depozitářů našeho muzea.

Soubor starých tisků a rukopisů připravených pro digitalizaci obsahoval celkem 28 svazků a byly do něj vybrány nejcennější a zároveň nejunikátnější knihovní jednotky celé sbírky. Velkou část tohoto souboru tvoří jindřichohradecké tisky z nejstaršího období působení tiskárny ve městě – z 18. století. Vybrané rukopisy a staré tisky mají značný význam jak v celostátním kontextu, tak pro své široké regionální souvislosti. Digitalizace tohoto souboru přispěje k uchování a zpřístupnění nejcennějších a nejvyužívanějších rukopisů a tisků ze sbírky našeho muzea a usnadní tak jejich využívání širokou odbornou badatelskou veřejností i školami.

Knihy a rukopisy byly součástí prv-ních darů pro muzeum, které bylo zalo-ženo v roce 1882. Nejstarší vystavený svazek je zároveň také nejstarším ruko-pisem muzejní sbírky a patří též k nej-starším přírůstkům sbírky. Latinský graduál, tedy slovy 19. století „rukopisný graduálník“ pocházející z počátku 16. století, daroval našemu muzeu 24. 11. 1882 jindřichohradecký probošt Vilém Platzer. Rukopisy jsou v souboru1b zastoupeny také zajímavými modlitebními knihami s úzkým vztahem k jižním Čechám nebo přímo k Jindřichohradecku. Vynikají bohatě zlatem zdobené výpravné rukopisné Modlitby dvou svatých sester Gertrudy a Mechtyldy z roku 1780, které muzeu darovala na počátku 20. století chovanka jindřichohradeckého špitálu, unikátní rukopis německé modlitební knihy z  2. poloviny 18. století provenienčně související s nedalekým Rodvínovem nebo francouzská modlitební kniha z roku 1765 s modlitbami k sv. Janu Nepomuckému.

1Největší digitalizovaná kniha, Album s rytinami zvířat z počátku 17. století, náleží do souboru starých tisků. Doplnila je Kniha lékařská Jana Černého s řadou rukopisně dopsaných a ilustrovaných stran z roku 1517, konvolut 38 humanistických příležitostných tisků z let 1583–1619 a tisk Zlatá jindřichohradecká mariánská růže z roku 1688. Z fondu jindřichohradeckých tisků na ni navázalo další vydání téhož titulu, tentokrát již z Hilgartnerovy tiskárny z roku 1764. Nejstarším a též nejmenším digitalizovaným titulem je tisk z dílny tiskaře Jakeše z roku 1720 pro mariánské bratrstvo v Rokycanech, časově nejmladším digitalizovaným titulem je pak Malý zlatý nebeklíč z roku 1796, který byl zároveň prvním tiskem Josefa Landfrase.

Výstavu doplní představení některých digitalizačního pracoviště AIP Beroun, které digitalizaci realizovalo a pedagogických pracovišť pro restaurátory, s nimiž naše muzeum spolupracuje – Vyšší odborné a Střední průmyslové školy grafické v Praze a Ateliéru restaurování papíru Univerzita Pardubice.

Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 6. října 2015 ve výstavní síni „V jezuitském semináři“ na Balbínově náměstí a potrvá do 8. listopadu 2015.

Štěpánka Běhalová