Aktuálně

Řeznický cech v Kamenici nad Lipou (Z kamenických muzejních sbírek)

Členové Společenstva s praporem v den Jubilejní národní slavnosti u příležitosti 50. výročí svěcení cechovního praporu 19. srpna 1934 Foto: Archiv muzea

Další pokračování volného cyklu, jímž představujeme předměty ze sbírek kamenického muzea, věnujeme památkám na cechovní organizaci řezníků, která nesla název Společenstvo řezníků, hostinských a uzenářů v Kamenici nad Lipou. Jedná se především o cechovní prapor, slavnostní řeznickou uniformu a cechovní truhlici (pokladnu).

Cechovní truhlice kamenických řezníků Foto: P. Pech
Detail spodní části víka truhlice s letopočtem 1673 a znakem cechu Foto: P. Pech

Cechovní truhlice byla asi nejdůležitějším symbolem. Ukládaly se do ní nejen peníze cechu, ale také cechovní statuta (řády), písemnosti mistrů a tovaryšů, pečetidla a jiné důležité materiály. Jejím otevřením bývaly zahajovány cechovní schůze. Obvykle se jednalo dřevěnou truhlici, v pozdějších obdobích opatřovanou znakem cechu a zdobenou malbami či intarzií. Právě cechovní truhlice je nejstarším dochovaným hmotným dokladem o existenci řeznického cechu v Kamenici nad Lipou. Pochází z roku 1673, jak o tom svědčí nápis na vnitřní straně víka, kterému vévodí malovaný barevný znak řeznického cechu. Truhlice je jednoduchá, dřevěná, bez vnějšího zdobení, se dvěma zámky a vnitřní zásuvkou.

Lícová strana praporu Společenstva řezníků, hostinských a uzenářů
z roku 1884 s vyšívaným dvouocasým lvem s korunou a sekerou –
znakem řezníků Foto: P. Pech
Rubová strana praporu s obrazem patrona řezníků sv. Lukáše Foto: P. Pech

Velmi důležitou oblastí činnosti cechů byla prezentace na veřejnosti. Při nejrůznějších příležitostech se konaly průvody členů v krojích či uniformách s korouhvemi nebo cechovními prapory. V depozitáři muzea je uchováván prapor Společenstva řezníků, hostinských a uzenářů z roku 1884. Na jedné jeho straně je v červeném poli vyšitý znak řezníků – dvouocasý lev s korunou, držící řeznickou sekeru. Na druhé je namalován patron řezníků sv. Lukáš. K praporu byla původně připojena stuha s nápisem: „Žehnej Bůh Váš čestný spolek“ a „M. R. 1884“. Druhá část textu nám umožňuje dataci praporu do roku 1884 (kdy také proběhlo jeho slavnostní svěcení) a odkazuje na jeho kmotru, kterou byla choť majitele sklárny ve Včelničce Marie Rücklová. V neděli 19. srpna 1934, u příležitosti 50. výročí svěcení praporu, uspořádalo Společenstvo Jubilejní národní slavnost. Program zahrnoval uctění památky kmotry praporu M. Rücklové, slavnostní valnou hromadu Společenstva, promenádní koncert, manifestační průvod členů v uniformách městem nebo odpolední lidovou veselici na vrchu Melíšek. Jedním z hlavních bodů programu bylo slavnostní připnutí pamětní stuhy na prapor s textem: „Vzpomeňte vždy svých předků“ a „1884 A. U. 1934“. Monogram v druhé části textu odkazuje na choť místního lékaře Ullmanna Annu Ullmannovou, která stuhu věnovala.

Slavnostní řeznická uniforma ve stálé expozici muzea na
kamenickém zámku Foto: P. Pech
Členové Společenstva v den slavnostního svěcení praporu v roce
1884 Foto: Archiv muzea

Podobných slavnostních událostí se členové cechu účastnili obvykle oblečeni do uniformy. Jednu takovou má ve svých sbírkách i kamenické muzeum. Pochází z 80. let 19. století, tedy z období, kdy vzniklo výše zmiňované Společenstvo řezníků, hostinských a uzenářů jako, dnešním jazykem řečeno, nástupnická organizace původního řeznického cechu. Muzeu ji věnoval pan Picek. Skládá se z bílého saka, černých kalhot, bílé zástěry a čepice z tmavě zeleného sametu se znakem cechu. Doplňky tvoří červený motýlek, bílé rukavice, a především červená saténová šerpa s vyšitým znakem řezníků – bílým dvouocasým lvem s korunkou a řeznickou sekerou v tlapách. Šerpa byla navíc zdobena stužkou, připomínající zmiňovanou slavnost k 50. výročí svěcení cechovního praporu. Součástí je rovněž maketa řeznické sekery. Uniformu můžete vidět ve stálé expozici muzea na zámku. Cechovní prapor a truhlice byly prezentovány v rámci letošní výstavy Cechy a řemesla.

Petr Pech (Zpravodaj Kamenice nad Lipou 2020/11)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít