-1 C
Jindřichův Hradec
19.04. 2024
Články

Řeznický cech v Kamenici nad Lipou (Z kamenických muzejních sbírek)

Členové Společenstva s praporem v den Jubilejní národní slavnosti u příležitosti 50. výročí svěcení cechovního praporu 19. srpna 1934 Foto: Archiv muzea

Další pokračování volného cyklu, jímž představujeme předměty ze sbírek kamenického muzea, věnujeme památkám na cechovní organizaci řezníků, která nesla název Společenstvo řezníků, hostinských a uzenářů v Kamenici nad Lipou. Jedná se především o cechovní prapor, slavnostní řeznickou uniformu a cechovní truhlici (pokladnu).

Cechovní truhlice kamenických řezníků Foto: P. Pech
Detail spodní části víka truhlice s letopočtem 1673 a znakem cechu Foto: P. Pech

Cechovní truhlice byla asi nejdůležitějším symbolem. Ukládaly se do ní nejen peníze cechu, ale také cechovní statuta (řády), písemnosti mistrů a tovaryšů, pečetidla a jiné důležité materiály. Jejím otevřením bývaly zahajovány cechovní schůze. Obvykle se jednalo dřevěnou truhlici, v pozdějších obdobích opatřovanou znakem cechu a zdobenou malbami či intarzií. Právě cechovní truhlice je nejstarším dochovaným hmotným dokladem o existenci řeznického cechu v Kamenici nad Lipou. Pochází z roku 1673, jak o tom svědčí nápis na vnitřní straně víka, kterému vévodí malovaný barevný znak řeznického cechu. Truhlice je jednoduchá, dřevěná, bez vnějšího zdobení, se dvěma zámky a vnitřní zásuvkou.

Lícová strana praporu Společenstva řezníků, hostinských a uzenářů
z roku 1884 s vyšívaným dvouocasým lvem s korunou a sekerou –
znakem řezníků Foto: P. Pech
Rubová strana praporu s obrazem patrona řezníků sv. Lukáše Foto: P. Pech

Velmi důležitou oblastí činnosti cechů byla prezentace na veřejnosti. Při nejrůznějších příležitostech se konaly průvody členů v krojích či uniformách s korouhvemi nebo cechovními prapory. V depozitáři muzea je uchováván prapor Společenstva řezníků, hostinských a uzenářů z roku 1884. Na jedné jeho straně je v červeném poli vyšitý znak řezníků – dvouocasý lev s korunou, držící řeznickou sekeru. Na druhé je namalován patron řezníků sv. Lukáš. K praporu byla původně připojena stuha s nápisem: „Žehnej Bůh Váš čestný spolek“ a „M. R. 1884“. Druhá část textu nám umožňuje dataci praporu do roku 1884 (kdy také proběhlo jeho slavnostní svěcení) a odkazuje na jeho kmotru, kterou byla choť majitele sklárny ve Včelničce Marie Rücklová. V neděli 19. srpna 1934, u příležitosti 50. výročí svěcení praporu, uspořádalo Společenstvo Jubilejní národní slavnost. Program zahrnoval uctění památky kmotry praporu M. Rücklové, slavnostní valnou hromadu Společenstva, promenádní koncert, manifestační průvod členů v uniformách městem nebo odpolední lidovou veselici na vrchu Melíšek. Jedním z hlavních bodů programu bylo slavnostní připnutí pamětní stuhy na prapor s textem: „Vzpomeňte vždy svých předků“ a „1884 A. U. 1934“. Monogram v druhé části textu odkazuje na choť místního lékaře Ullmanna Annu Ullmannovou, která stuhu věnovala.

Slavnostní řeznická uniforma ve stálé expozici muzea na
kamenickém zámku Foto: P. Pech
Členové Společenstva v den slavnostního svěcení praporu v roce
1884 Foto: Archiv muzea

Podobných slavnostních událostí se členové cechu účastnili obvykle oblečeni do uniformy. Jednu takovou má ve svých sbírkách i kamenické muzeum. Pochází z 80. let 19. století, tedy z období, kdy vzniklo výše zmiňované Společenstvo řezníků, hostinských a uzenářů jako, dnešním jazykem řečeno, nástupnická organizace původního řeznického cechu. Muzeu ji věnoval pan Picek. Skládá se z bílého saka, černých kalhot, bílé zástěry a čepice z tmavě zeleného sametu se znakem cechu. Doplňky tvoří červený motýlek, bílé rukavice, a především červená saténová šerpa s vyšitým znakem řezníků – bílým dvouocasým lvem s korunkou a řeznickou sekerou v tlapách. Šerpa byla navíc zdobena stužkou, připomínající zmiňovanou slavnost k 50. výročí svěcení cechovního praporu. Součástí je rovněž maketa řeznické sekery. Uniformu můžete vidět ve stálé expozici muzea na zámku. Cechovní prapor a truhlice byly prezentovány v rámci letošní výstavy Cechy a řemesla.

Petr Pech (Zpravodaj Kamenice nad Lipou 2020/11)