27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

Sklářský výtvarník a designér Pavel Hlava – Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #4

Další pokračování seriálu o zajímavých předmětech ve sbírkách kamenického muzea věnujeme skleněným artefaktům, které navrhoval významný český sklářský výtvarník a designér Pavel Hlava.

Rodák ze Semil studoval nejprve na Státní odborné škole sklářské v Železném Brodě broušení a rytí skla. Poté pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Karla Štipla, kterou ukončil v roce 1948. Jako designér spolupracoval s Ústředním výtvarným střediskem pro průmysl skla a jemné keramiky, v letech 1959–1985 byl výtvarníkem Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK) v Praze. Roku 1967 vyučoval jeden semestr na Royal College of Art v Londýně. Aktivně se podílel na organizování sklářských soutěží, výstav a Mezinárodních sklářských sympozií v Novém Boru (IGS). Od roku 1985 se věnoval výhradně ateliérové tvorbě. Zemřel v Praze v roce 2003 ve věku 78 let.

Sklářský výtvarník a designér Pavel Hlava - Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou #4

Díla Pavla Hlavy nalezneme v mnoha muzeích po celém světě. Měl na čtyřicet samostatných výstav ve všech světadílech a bylo mu uděleno 26 různých výtvarných cen. Je jedním z mála českých umělců 20. století, kteří se dostali na stránky známé Encyklopedie Britannica. Tvořil většinou komorní díla, ale také monumenty pro architektonické interiéry (mj. pro Novou scénu Národního divadla nebo Stavovské divadlo v Praze). Pravděpodobně ještě známější než v Čechách byl ve Spojených státech amerických a v Japonsku, které navštívil více než desetkrát a kde se dodnes uděluje sklářská cena Pavla Hlavy.

Tolik jen ve stručnosti, abychom si udělali obrázek, jak slavný a úspěšný umělec je také zastoupen ve sbírce našeho muzea. V depozitáři je uchováváno cca deset kusů skleněných artefaktů, které vyrobili skláři ve sklárně Český křišťál ve Včelničce podle návrhů Pavla Hlavy. Jeden z nich můžete vidět i ve stálé expozici muzea na zámku.

Text a foto Petr Pech – Zpravodaj Kamenice nad Lipou 6/2018

 

Rubrika nazvaná Ze sbírek Městského muzea v Kamenici nad Lipou představí zajímavé předměty, které uchovává ve svých sbírkách městské muzeum. Chápeme tuto formu jako další možnost (vedle stálé expozice či krátkodobých výstav) zpřístupnit zájemcům z řad nejširší veřejnosti sbírkový fond kamenického muzea.