22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Stará radnice v Lomnici nad Lužnicí | Památky

Budova historické radnice se nachází v severovýchodní části náměstí 5. května. Je zařazena do seznamu nemovitých kulturních památek. Patří mezi zajímavé radniční budovy v Čechách. Původně objekt sloužil představitelům města. V přízemí byl hostinec, jako úřední a obytně prostory se využívalo 1. patro.

Pozdně barokní vzhled, což připomíná především charakteristická průčelní stěna se slepými okny ve druhém poschodí, se jí dostalo při přestavbě uskutečněné v letech 1800 – 1804. Další adaptace se budova dočkala až v roce 1975 a následně v roce 2008 – 2009.

Historický vývoj

Radnice byla postavena před rokem 1604. Renesanční rysy si uchovala do roku 1781. V roce 1799 radnice kompletně vyhořela. Podle mapy stabilního katastru (obec Lomnitz mapována roku 1828) měla radnice dlouhé východní křídlo, které navazovalo na vstupní chodbu. Tato část budovy zanikla neznámo kdy. Ve druhé polovině 20. století bylo k radnici pravděpodobně připojeno nové východní křídlo navazující na místnosti pravého traktu (zvětšení prostoru knihovny, v patře byt 2+1), cca v 70. letech 20. století byly vyměněny i konstrukce krovů – tvar střechy byl v minulosti zcela jiný, objekt byl zastřešen sedlovou střechou s hřebenem kolmým na průčelí, dnes je celý objekt zastřešen trojicí menších sedlových střech s hřebenem kolmým na průčelí.

Popis

Stará radnice je situována na nároží východní fronty náměstí na parcele na obdélném půdorysu. Jedná se jednopatrovou budovu s atikou zakončenou čtyřbokou věží se zvoncovitou bání. Na východě je nádvoří s úsekem ohradní zdi a vstupním otvorem, na jihu malý dvorek s ohradní zdí a brankou. Vlastní budova radnice má šestiosé bohatě zdobené průčelí. Uliční průčelí je členěno lisénovými rámy, okna v patře jsou lemována stuhovými šambránami, nad vstupním otvorem zakončeným mělkým segmentem je umístěn městský znak. Kordonová římsa pod atikou je kryta prejzovou krytinou. Atika je prolomena šesti slepými okny s dřevěnými žaluziemi, otvory jsou lemovány šambránami s ušima. V ose vstupu vystupuje nad atikou hranolová věž, která je lemována postranními křídly, rovněž shora krytými prejzami. Věž je zdobena jedním žaluziovým oknem a jsou na ní funkční věžní hodiny. Střecha věže má tvar zvoncovité báně. Radniční budova je v současnosti využívána jako městská knihovna, informační centrum (přízemí), obřadní síň, jednací sál, hudební škola a byt 2+1 se samostatným vstupem přes jižní dvorek (patro).

Rozsah poslední rekonstrukce:

Sanace zdiva proti zemní vlhkosti, vnitřní a vnější sanační omítky, oprava fasády a vnitřních omítek, výměna střešní krytiny, dodatečné zateplení stropní konstrukce z půdního prostoru, dispoziční úpravy v prostoru bývalé bytové jednotky, nové vnitřní točité schodiště, nová elektroinstalace včetně osvětlovacích těles, venkovní osvětlení, strukturovaná kabeláž pro systémy elektronických komunikací, rozvody vody a vnitřní kanalizace, doplnění a oprava teplovodního vytápění, vzduchotechnické zařízení pro odvětrání vnitřních prostor, výměna oken a vstupních dveří v zadním traktu, repasování vnitřních dveří, nové nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí, keramické obklady a dlažby v sociálních zařízeních, nové podhledové konstrukce, malby, nátěry.
Součástí rekonstrukce je i oprava věžních hodin, kompletní vybavení nábytkem a účelovým zařízením jednotlivých provozů.

Po dokončení rekonstrukce budou v objektu historické radnice tyto funkční prostory:

1. nadzemní podlaží

  • knihovna – výdej knih, prostor pro internet, čítárna a skladové zázemí
  • informační a kulturní centrum s technickým zázemím
  • společné sociální zázemí pro 1. np

2. nadzemní podlaží

  • obřadní síň s technickým zázemím
  • reprezentativní jednací síň s technickým zázemím
  • víceúčelový sál (studovna) se samostatným sociálním zařízením a komunikačním propojením do čítárny v 1. nadzemním podlaží
  • společné sociální zázemí pro 2. np

IKS zajišťuje informační servis pro občany města i pro turisty. Je členem Jihočeského pohádkového království. Nabízí propagační materiály, turistické mapy, známky, pohledy, upomínkové předměty a ostatní zboží.

Vydává měsíčních Lomnické listy.
Pořádá kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost: výstavy, koncerty, festivaly, zájezdy pro seniory a cyklovýlety.

Městská knihovna nabízí základní knihovnické služby. Je plně automatizovaná, informace o evidovaných mediích jsou veřejnosti zpřístupněny pomocí on-line katalogu. Pořádá vzdělávací a informační akce, besedy se spisovateli, výtvarné dílny.

Návštěvníci informačního centra a knihovny mohou využít volného přístupu na veřejný internet.

Zdroj: ing. arch. Zdeněk Urbanec – web města Lomnice nad Lužnicí – Národní památkový ústav