16.2 C
Jindřichův Hradec
23.05. 2024
Články

Vánoční sbírka pro Afriku v Čajovně U Zámku v Jindřichově Hradci

Od 17.12.2018 do 7.1.2019 probíhá v Čajovně U Zámku v Jindřichově Hradci sbírka školních potřeb pro děti v západoafrické Guineji.

Vánoční sbírka pro Afriku v Čajovně U Zámku v Jindřichově HradciPodobná sbírka již úspěšně proběhla v loňském roce v Colonial coffee a během letošní cesty dobrovolníků do Guineje byly dětem pomůcky do školy předány. Děti měly ze školních potřeb, které jsou pro ně obtížně dostupné velkou radost, i proto jsme se rozhodli sbírku z loňského roku zopakovat. Tímto také všem loňským dárcům a spoluorganizátorům z Kolonial coffee v Jindřichově Hradci velmi děkuji za jejich nezištnou pomoc!

Potřebné jsou především psací potřeby (tužky, propisky, pastelky, fixy), gumy a ořezávátka. Vzhledem k obtížnému převozu prosím nenoste sešity! Sbírka je pro školy spolupracující s organizací Wontanara. Ta se také mimo další aktivity věnuje projektu adopcí na dálku, kdy můžete sponzorovat studium konkrétního dítěte a o jeho průběhu budete pravidelně informováni. Děti píšou svým „adoptivním rodičům“ dopisy, kreslí obrázky a školy zasílají jejich vysvědčení.

Wontanara také zajišťuje základní lékařskou péči, podílí se na stavbě škol (aktuálně probíhá sbírka na stavbu školy), vrtů na pitnou vodu a na mnoha dalších aktivitách. Také každoročně před Vánoci je možné se zapojit do projektu vánočního dárkování pro děti a přispět tak na zlepšení jejich výživy, na oblečení, školní či volnočasové aktivity. V Africe je možnost vzdělání stále velmi obtížně dostupná, vzdělání není zdarma, je potřeba platit školné, na které často rodiny nacházející se v podmínkách extrémní chudoby nemají. Přitom právě vzdělaní lidé by mohli Africe přinést lepší budoucnost, podílet se na vytvoření dobré infrastruktury, pracovních míst, budování průmyslu a služeb. V současné době se Afričané živí převážně drobným zemědělstvím, které sotva stačí na chudou obživu. Většina Afričanů nemá dostatek financí na to, aby dětem zajistili vzdělání. Děti se potom musí od raného věku podílet na práci v domácnosti a na poli.

Afrika je velmi bohatá především na nerostné suroviny, ale z nich těží užitek převážně vyspělé země a úzká vrstva bohatých lidí, kteří jsou momentálně u moci.

Lidmi bez vzdělání je potom velmi snadné manipulovat. Na katastrofální úrovni je také tamní zdravotnictví, které je zcela zpoplatněno a řada dětí se nedožije ani svých pátých narozenin.

Projekty Wontanara jsou velmi úspěšné, díky pomoci dárců se podařilo v Guineji postavit již 7 škol, které umožňují vzdělání více než 3000 dětem. Některé děti se vyučí řemeslu, jiné vystudují střední školu, část z nich pokračuje i v univerzitním vzdělání.

Aktuálně je možné Wontanaru podpořit přinesením psacích potřeb, přispět na stavbu školy, vánoční dárkování pro děti nebo se zapojit do projektu adopce na dálku.

Více informací lze nalézt na webových stránkách www.wontanara.cz

Za jakoukoliv formu pomoci předem děkuji! Sbírku lze podpořit přímo na místě v Čajovně U Zámku, bližší informace také mohu poskytnout na emailu: [email protected]

MUDr. Kateřina Duchoňová