15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #4

Nejzajímavějšími autentickými dokumenty přibližujícími první světovou válku jsou fotografie, které postihují nejenom dobové události a bojové střety, ale také vojáky při odpočinku a zábavě. Ve sbírce Muzea Jindřichohradecka se ve fondu Fotografie nachází na dvě desítky zajímavých fotografických alb a také stovky samostatných fotografií. Většina alb i fotografií má přímý vztah k jindřichohradeckému 75. pěšímu pluku, který prošel v průběhu války východní i jižní frontou.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #4Fotografie pocházejí jak z rukou profesionálních fotografů, kteří zhotovovali především oficiální fotografie důstojnického sboru a významných událostí odehrávajících se v pluku, tak fotografie zachycené hledáčkem nadšených fotografů – amatérů. Většina amatérských fotografií přináší pohled na válku barevněji, často v překvapivých podobách. Vedle pohledů na bojiště a do zákopů je možné spatřit vojáky třeba v době zábavy a odpočinku nebo při činnostech na hony vzdálených válčení. Při prohlížení starých fotografií dostávají naše zažité představy o válečné vřavě před sto lety vážné trhliny.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #4Nejčastějšími tématy oficiálních fotografií jsou vedle skupinových fotografií důstojníků i prostých vojáků záběry z bojiště. Na nich můžeme spatřit přesuny vojáků, slavnostní nástupy a vyznamenávání vojáků, svěcení praporu, polní mši, plukovní hudbu, vojáky v zákopech, vojenský hřbitov s hroby i probíhajícím pohřbem, válečnou techniku i její obsluhu a také rozvaliny měst a vesnic. Další fotografie přibližují život v kasárnách. Prostřednictvím nich lze nahlédnout do důstojnické jídelny i ubikace, nemocnice, zubní ordinace a laboratoře, rehabilitačního sálu, malířského ateliéru, plukovního muzea, umývárny, prádelny, jatek, kravína, prasečáku, drůbežárny, třídírny brambor, truhlárny nebo do divadla. Díky neoficiálním fotografiím spatříme třeba vojáky hrající v zákopech karty, koupající se v řece, diskutující s místním obyvatelstvem, holící se u vla-ku nebo vezoucí se na hlavni děla.

Zajímavými ucelenými soubory jsou fotografická alba, která jsou věnovaná významným místům, kde za války bojoval 75. pěší pluk. Jedná se o alba s fotografiemi Hodova, Jezerné a Hučiska. Unikátem je fotografické album Jana Zemana, kapelníka jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, který do alba vložil svůj deník psaný od 14. března 1917 a doplnil jej fotografiemi i s pečlivými popisy. Album mapuje cestu Zemana i jeho plukovní hudby z Debrecína do Haliče a poté do jižního Tyrolska a posléze zpět do Debrecína. Vzhledem k tomu, že je fond Fotografie Muzea Jindřichohradecka kompletně zdigitalizován, stal se bohatým zdrojem informací nejenom pro badatele zabývající se válečnými událostmi první světové války, ale i historií Jindřichova Hradce a jeho okolí.

Alexandra Zvonařová