10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #5

Jedním z nejzajímavějších souborů muzejní sbírky, který se bezprostředně váže k období první světové války, je ojedinělá kolekce více než dvou set skleněných kolorovaných diapozitivů, které dokumentují osudy jindřichohradeckého pěšího pluku č. 75 v ob-dobí let 1914 – 1918.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #5Diapozivy jsou tematicky rozděleny podle místa působení pluku. První diapozitivy zachycují rakouský Salcburk, kde bojové prapory pluku pobývaly od roku 1912 a zastihla je tam mobilizace, a Jindřichův Hradec, odkud příslušníci pluku odcházeli na frontu. Další část diapozitivů zaznamenává jejich působení na ruské frontě. Z tohoto období pochází nejvíce diapozitivů, zobrazujících příslušníky pluku v bojových pozicích (obr. 1), při cvičeních, budování zákopů i při každodenní práci, např. činnostech souvisejících s obstaráváním a přípravou jídla, i při odpočinku. Součástí tohoto oddílu Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #5souboru jsou i snímky dokumentující následky bojových operací včetně pohřbu padlých vojáků a fotografií polních hřbitovů. Po několika záběrech z přesunu pluku do jižního Tyrolska následují diapozitivy z italského bojiště (obr. 2), další část kolekce zachycuje pobyt pětasedmdesátníků u ná-hradního praporu v Debrecíně, kam byl přeložen z Jindřichova Hradce v roce 1915. Tyto diapozitivy jsou kolorované, malou část souboru tvoří černobílé snímky z vojenských nemocnic v Táboře, Pelhřimově aj. Součástí celé kolekce jsou i dva barevné diapozitivy se schematickými mapkami obou front s vyznačenými místy nasazení pluku.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #5Diapozitivy formátu 8,4 x 8,4 cm jsou uloženy v originální dřevěné bedýnce (obr. 3). Zhotovil je táborský fotoateliér Šechtl a Voseček a při svých přednáškách, jež byly pořádány ve prospěch invalidů, vdov a sirot-ků 75. pěšího pluku, je promítal nadporučík Jan V. Dušek, sochař z Tábora. První přednáška s promítáním diapozitivů se uskutečnila v Jindřichově Hradci v sále na Střelnici v pátek 12. dubna 1918 od 20 hodin (obr. 4). Místní týdeník o ní referoval: „Pan přednášející zajímavým způsobem rozhovořil se o životě vojenském jak v poli tak v zázemí a krásnými obrazy vyplnil svůj poutavý přednes.“

František Fürbach

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #5